Easee överklagar Elsäkerhetsverkets beslut 

Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden. 

Säker och enkel smart laddning

El är inget skämt. Redan från början har vi fokuserat på att designa, producera och vidareutveckla en laddare som är så säker och smart som möjligt.  

Flera saker