Easee överklagar Elsäkerhetsverkets beslut 

Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden. 

Hur laddar man när elen är som billigast?

Elpriserna har väl sällan varit så hett omdebatterade som i år. Många upplever hur elräkningen svider mer än någonsin och att spara el har blivit något av en folksport. Ett av de viktigaste stegen du kan ta, förutom att minska din allmänna elförbrukning, är att ladda din elbil vid rätt tillfälle. Och din Easee-laddare kan hjälpa dig med det.

Säker och enkel smart laddning

El är inget skämt. Redan från början har vi fokuserat på att designa, producera och vidareutveckla en laddare som är så säker och smart som möjligt.  

Flera saker