Easee kan melde at selskapet har lykkes med å få frisk kapital. Eksisterende investorer og gründerne går inn med totalt 60 MNOK for å få Easee tilbake som Europas mest innflytelsesrike elbilladeselskap. I tillegg skal selskapet gjennom en nedbemanningsprosess og Jonas Helmikstøl går av som daglig leder, og inn i styret. 

Fem år er gått siden gründerne Steffen Mølgaard, Jonas Helmikstøl og Kjetil Næsje solgte sin første lader. Siden da er over 700 000 ladebokser fra Easee solgt i 23 land. 

Det siste halvåret har vært utfordrende, og selskapet har vært nødt til å innføre flere tiltak etter at produktene Home & Charge ble ilagt salgsforbud i Sverige i mars. 

Det er i all hovedsak de tre eksisterende eksterne investorene, Wiski Capital, Dristi Capital og Montin som sammen med gründerne nå investerer i Easee på ny. 

– Selskapet har tidligere bevist at de har en kraft i organisasjonen og et produkt som markedet ønsker. Vi tror de siste månedenes smertelige erfaringer vil gjøre at Easee kommer tilbake som et sterkere og bedre selskap, og det er noe vi ønsker å være en del av og derfor går vi inn med kapital, sier Nils Thomas Lien i Montin. 

En tillitserklæring 

Finansdirektør i Easee, Roger Weibell, forteller at selskapet ser på investeringen som en tillitserklæring: 

– Dette gir oss bedre utsikter for fremtiden og er en tillitserklæring fra gründerne og investorene. Vi har også fått på plass gode avtaler med mange kreditorer. Sammen styrker dette vår posisjon inn mot den kommende produktlanseringen. Den vil bety mye for å gjenreise Easee, sier Roger Weibell, finansdirektør i Easee. 

Easee ønsker å trekke frem støtten og samarbeidet med partnere og kreditorer som har utvist tillit og tro på selskapet og folkene. Det både har vært og er helt avgjørende for å få selskapet gjennom dette. 

Det jobbes fremdeles med å lande avtaler med gjenværende kreditorer og i seks måneder har selskapet parallelt jobbet med en ny dokumentasjonspakke for den kommende produktlanseringen. 

Til tross for flere positive fremskritt, er selskapet likevel nødt til å gjennomføre flere tiltak for å effektivisere driften ytterligere. 

Jonas Helmikstøl trer til side som daglig leder 

Siden oppstarten i 2018 har Jonas Helmikstøl stått i spissen for Easees enorme vekst. Han trer nå til side som daglig leder. 

– Jeg har investert mye tid og energi i dette selskapet, men det føles godt å ta dette valget. Det har vært vanskelig å gi slipp, men jeg har stor tro på at dette er et solid skritt i riktig retning, sier Helmikstøl. 

Helmikstøl forlater ikke selskapet. Han vil fortsette å være ansatt i Easee sammen med de andre gründerne. Helmikstøl beholder sin nåværende aksjepost, og går også inn i styret. Der sitter også medgründer Kjetil Næsje. 

En erstatter for Helmikstøl vil tidligst være på plass i oktober. Frem til da vil han fortsette å fungere som daglig leder. 

– Nå som selskapet går over i en ny fase er det riktig både for meg og Easee at noen andre tar over stafettpinnen, og som er bedre egnet til å strukturere og stabilisere selskapet. Det har blitt noen runder både med meg selv og andre for å komme til denne beslutningen. Jeg er stolt over det vi har klart å bygge opp, og av å ha ledet Easee gjennom den mest krevende tiden i selskapets historie, sier Helmikstøl. 

Easee gjennomfører nedbemanning

Som et ledd i restruktureringen har Easee i dag varslet ansatte om en nedbemanningsprosess. 

– Dette tiltaket var noe ledelsen og styret ønsket å unngå så langt det var mulig, og vi har gjort alt vi kan for at det ikke skulle bli nødvendig. Absolutt alle steiner er snudd, men dette tiltaket må dessverre nå til for å sikre Easees fremtid, sier avtroppende daglig leder, Helmikstøl. 

Nedbemanningen vil ha innvirkning på de ansatte i Norge, og de utenlandske datterselskapene i Easee. 

Det skal avvikles rundt 200 stillinger innenfor Easee Group, slik at selskapet kommer ned til rundt 150 ansatte. 

Easee jobber nå for å ivareta de berørte, forteller HR-direktøren i Easee, Atle Sørvåg. 

– Jeg har full forståelse for at de neste ukene kommer til å bli krevende for våre ansatte. Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta alle i denne vanskelige tiden fremover og skal sørge for at denne prosessen blir gjennomført på en god og riktig måte, sier Sørvåg. 

Fortsatt prosess i Sverige 

Det svenske Elsäkerhetsverket nedla omsetningsforbud i Sverige i mars, og nå skal saken prøves for domstolen. Easee har god dialog med myndighetene i Norge og andre land, og jobber for fullt med å oppdatere dokumentasjonen. 

Easee fremholder at alle som har en Easee-lader kan lade trygt, og at vi aldri ville latt noen lade med en utrygg lader.

For spørsmål angående denne saken kan man sende en epost til media@easee.com