Personvernerklæring

Easee ASA

Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, Norway
gdpr@easee.com

Org.nr.: 920 292 046

1 INTRODUKSJON

Easee ASA (“Easee”, “vi”, “oss”, “vår”) er forpliktet til å ivareta personvernet til våre kunder, leverandører, forretningspartnere, jobbsøkere, besøkende på vår nettside og andre personer vi samhandler med eller gjør forretninger med. 

Easee samler inn personopplysninger i forbindelse med salg av våre produkter og ladetjenester, opprettelse av brukerprofiler i Easee-appen/Easee Cloud (portal), bruk av Easee Pay, levering av kundestøtte, utsendelse av nyhetsbrev, og i forbindelse med rekrutteringsprosesser. 

Easee er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dette betyr at Easee bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysningene. Åpenhet er en grunnleggende verdi hos Easee, og denne personvernerklæringen gir informasjon om personopplysningene Easee samler inn, behandler, deler, formålene som personopplysningene behandles for og dine rettigheter i denne forbindelse. Easee vil behandle dine personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende personvernreglene. 

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller Easees behandling av dine personopplysninger, eller du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til punkt 7 i denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på gdpr@easee.com eller ved å bruke adressen vår som er angitt over. 

2 KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

2.1 Generelt

Easee behandler personopplysninger om privatkunder, kontaktpersoner til våre bedriftskunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, abonnenter på våre nyhetsbrev, brukere av Easees nettside som har samtykket til informasjonskapsler, brukere av vår applikasjon og skyløsning og andre som kontakter Easee, for eksempel ved å bruke kontaktskjemaet på Easees nettsider. Hvis du søker på en ledig stilling i Easee, vil vi behandle personopplysningene dine når vi vurderer jobbsøknaden din.

2.2 Hvordan og når vi samler inn personopplysninger

Easee samler inn dine personopplysninger på ulike måter, herunder: 

  • når du deler informasjon i forbindelse med et kjøp av våre produkter eller
  • når du registrerer en brukerprofil i vår app eller portal,
  • når du samhandler med nettsiden vår,
  • når du bruker Easee-appen, Easee Pay eller Easee-portalen,
  • når vi korresponderer med deg via telefon/e-post/kontaktskjemaet på nettsiden vår
  • når vi mottar dine personopplysninger direkte fra deg eller fra din arbeidsgiver eller klient, i forbindelse med vårt samarbeid med leverandører, bedriftskunder eller andre partnere.
  • når du søker på en ledig stilling hos Easee
  • når du deltar i våre konkurranser eller trekninger av kampanjepremier

Vær oppmerksom på at du ikke er forpliktet til å dele personopplysninger med Easee. Dersom vi ikke mottar dine personopplysninger vil du imidlertid ikke kunne få tilgang til og bruke Easees app eller Easee Pay og skyløsning, og Easee vil ikke kunne gi deg kundestøtte eller svare på dine henvendelser.

2.3 Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Easee behandler ulike kategorier av personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag:

2.3.1. Kjøp i nettbutikk

Når du legger inn en bestilling i vår nettbutikk vil Easee behandle personopplysninger om deg, herunder navn, kontaktinformasjon, og kredittkort- og betalingsinformasjon. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1)(b), da behandlingen er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen med deg, herunder for å levere produktet ditt og fakturere avtalt kjøpesum.

2.3.2 Bruk av Easees app og portal (opprettelse av Easee Cloud Profil)

Når du bruker vår app eller portal vil Easee behandle personopplysninger om deg, herunder navn, telefonnummer og e-postadresse til private eiere og administratorer av en ladestasjon eller andre produkter, og brukere med tilgang til et produkt. Videre behandler vi adressen til og teknisk informasjon om et anlegg, produktene installert på anlegget, forbruks- eller brukshistorikk, kundens kjøpshistorikk, serienummer, kundenummer, navn og ID på nøkkelbrikkene, omtrentlig plassering på produktet og diagnostiske data. Hvis et produkt er koblet til et WiFi-nettverk, behandles nettverkets SSID og passord.

Formålet med behandlingen er å gi brukere tilgang til produkter og installasjoner som krever intern autentisering, å administrere installasjoner, ladestasjoner og andre produkter, å gjøre det mulig for brukere å se produkthistorikken for en installasjon, å gjøre det mulig for brukere å se sin egen ladehistorikk, for å kunne slå opp og administrere brukernes tilgang til et anlegg eller produkt og for å gjøre det mulig for brukere å logge på Easee-appen. Appen bruker samme innlogging og database som Easees skyløsning, og kontaktinformasjonen din er koblet til anleggene og produktene du har tilgang til.

Personopplysningene vi trenger når du registrerer en brukerprofil er nødvendig for å bekrefte identiteten din og forhindre at brukerprofilen din blir misbrukt eller duplisert.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(b), da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg om bruk av Easees grensesnitt og skyløsning (for eksempel våre sluttbrukervilkår knyttet til bruk av Easee, appen eller portalen) eller en avtale inngått med deg da du kjøpte produktet vårt, samt GDPR artikkel 6 (1)(f) basert på vår legitime interesse i å ivareta IT- og datasikkerhet og å gi god kundeservice, for eksempel ved å tilby deg muligheten til å oppdatere dine personopplysninger i Easee-appen.

2.3.3 Bruk av Easee Pay

Når du bruker Easee-betalingstjenester, vil Easee behandle personopplysninger om deg, inkludert navn, telefonnummer, e-postadresse, kredittkort- og betalingsinformasjon, faktureringsadresse, ladehistorikk (inkludert mengden KWh belastet) og RFID Key. Formålet med behandlingen er å gjøre det mulig for deg å betale for elbillading din. Vi bruker tredjeparten Adyen som betalingsformidler for å samle inn og behandle betalingsinformasjonen.

Hvis du deler betalingsinformasjonen din, vil vi dele noe av denne med Adyen, herunder krypterte debet-/kredittkortopplysninger, bankkontodetaljer (hvis dette er delt med oss), betalingsdetaljer, faktureringsadresse, fingeravtrykk på enheten, IP-adresse og valuta. I visse tilfeller opptrer Adyen som en databehandler som behandler informasjonen på våre vegne. I tillegg kan Adyen behandle dine personopplysninger som behandlingsansvarlig for å tilby innkjøpstjenester, overholde juridiske forpliktelser eller utføre «Kjenn din kunde»-sjekker. Ytterligere informasjon om Adyens behandling av personopplysninger finner du her.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(b), da behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale med deg om bruk av Easee Pay for elbillading (for eksempel sluttbrukervilkårene for Easee Pay).

2.3.4. Support

Når du sendes oss en forespørsel om support i forbindelse med Easee-tjenester vil vi behandle personopplysninger om deg, inkludert produktnummer, kundenavn, adresse, sted og andre personopplysninger som er inkludert i forespørselen. Ved å koble sammen ulike ikke-sensitive personopplysninger som de ovennevnte, kan Easee tilby tilpasset kundesupport. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) (b), der behandlingen er nødvendig for å utføre en avtale med deg. Behandlingen skjer ellers på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) (f), basert på vår berettigede interesse i å gi deg best mulig kundesupport.

2.3.5. Svare på andre henvendelser vi mottar

Når du sender en henvendelse til oss (utenom support) eller klager på våre tjenester, vil vi behandle navn, e-postadresse og/eller telefonnummer og eventuelle personopplysninger som er inkludert i henvendelsen eller klagen. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(f), basert på vår legitime interesse i å svare på og håndtere henvendelser eller klager.

2.3.6. Administrasjon av våre relasjoner til bedriftskunder, leverandører og andre partnere

Dersom du er kontaktpersonen til våre bedriftskunder, leverandører eller andre partnere, vil Easee behandle dine personopplysninger, herunder navn og kontaktinformasjon, i tillegg til personopplysninger som inngår i kontrakter, løpende kommersiell korrespondanse, fakturaer, møteprotokoller osv. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(f), basert på vår legitime interesse i å administrere våre forhold til bedriftskunder, leverandører og andre partnere, inkludert å kommunisere med våre kontaktpersoner.

2.3.7. Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss vil Easee behandle dine personopplysninger, herunder navn og e-postadresser, forutsatt at du har samtykket til dette. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i tråd med GDPR artikkel 6 (1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan sende deg nyhetsbrev via Easee Cloud eller ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen angitt i denne personvernerklæringen.

2.3.8. Forbedring av Easees tjenester

Easee vil behandle dine personopplysninger som finnes i tekniske analyser, logger og informasjon om bruken av Easee-appen eller Easee Portal for å generere statistikk og analyser for å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene våre, samt for å sikre stabilitet i tjenestene våre. Personlige eller tekniske opplysninger fra enhetene dine som brukes til slike formål blir samlet inn og anonymisert, slik at du ikke lenger kan bli identifisert basert på statistikken eller analysene som genereres som grunnlag for forbedring av tjenestene våre.

Vær oppmerksom på at noen av produktene våre er utstyrt med posisjonssensorer som gjør det mulig å identifisere hvor produktet er installert. Selv om du ikke har angitt adressen din i brukerprofilen, vil vi kunne identifisere produktets posisjon gjennom produktets mobilforbindelse. Denne informasjonen behandles for sikkerhetsformål, og vil aldri bli brukt til andre formål enn for å utføre feilsøking og for å forbedre produktene våre.

Behandlingsgrunnlaget for den ovennevnte behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(f), der vår berettigede interesse er å optimalisere og sikre stabiliteten til tjenestene våre.

Hvis du er lokalisert i Tyskland, og har gitt samtykke til behandlingen av posisjonsdata som beskrevet over, er behandlingsgrunnlaget for behandlingen ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).

2.3.9. Forbedring av nettsiden og brukeropplevelsen

Easee bruker informasjonskapsler (cookies) og andre metoder for å samle inn informasjon om din bruk av nettsiden vår. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler under nettleserens hjelpefunksjon.

2.3.10. Rekruttering til ledige stillinger

Hvis du søker på en stilling hos Easee vil vi behandler CV, vitnemål, søknaden din, sertifikater, referanser og annen informasjon du eventuelt oppgir. Konsekvensen av å ikke oppgi slik informasjon er at vi kanskje ikke vurderer søknaden din eller tilbyr deg en stilling hos Easee. Personopplysningene blir samlet inn fra søkeren eller fra referansene som er gitt.

Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) (f), der vår berettigede interesse er å vurdere dine kvalifikasjoner og om du er egnet for stillingen, samt for å kommunisere med deg om og dokumentere vår ansettelsesprosess.

Ved å søke på en stilling i firmaet vårt og sende oss dokumentasjon i denne forbindelse, anser vi det som at du ber oss om å vurdere dokumentasjonen du sender for å gjennomføre intervjuer og ringe referansene dine med formål om å inngå en arbeidsavtale. Vi lagrer søknadsopplysningene dine etter en rekrutteringsprosess i mer enn ett år for potensielle fremtidige ledige stillinger dersom du har samtykket til det i tråd med GDPR artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen angitt i denne personvernerklæringen.

2.3.11. Overholdelse av lovkrav og juridiske forpliktelser

Vi vil behandle dine personopplysninger for å overholde våre lovpålagte forpliktelser i henhold til gjeldende regnskapslovgivning eller andre relevante lover og pålegg fra offentlige myndigheter. I disse tilfellene er behandlingsgrunnlaget for behandlingen GDPR artikkel 6 (1) (c) da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

2.3.12. For å sikre egne eller tredjeparters berettigede interesser

I noen tilfeller vil Easee behandle dine personopplysninger, herunder navn, e-postadresse og ladehistorikk, for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav vi mener å ha eller for å forsvare oss mot tredjeparters krav. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1)(f), basert på vår eller tredjeparts legitime interesse i å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

2.3.13. For å muliggjøre deltakelse i konkurranser og salgsfremmende arrangementer

Hvis du ønsker å delta i konkurranser eller trekninger av kampanjepremier, vil Easee behandle dine personopplysninger, herunder navn, e-postadresse og kontaktinformasjon, forutsatt at du har samtykket til denne behandlingen. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å delta i konkurransen eller kampanjearrangementer, inkludert premietrekninger, i henhold til GDPR artikkel 6 (1)(a). Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst gjennom Easee Cloud eller ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen angitt i denne personvernerklæringen.

3 SIKKERHET, LAGRINGSTID OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Sikkerhet

Easee bryr seg om ditt personvern og har gjennomført nødvendige tiltak for å beskytte ditt personvern. Herunder har vi implementert fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til personopplysninger vi behandler.

Lagringstid

Easee vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandling som definert over, og vil som hovedregel slette personopplysninger innen tre år etter at avtalen om bruk av Easees app, betaling og/eller skyløsning eller på den enkeltes forespørsel.

E-poster fra kunder som sendes til vår e-postadresse for support vil bli lagret i opptil tre år fra datoen saken ble løst.

Dersom behandlingsgrunnlaget for den aktuelle behandlingen er samtykke, vil Easee stanse behandlingen av personopplysninger dersom samtykket trekkes tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Jobbsøkers personopplysninger vil bli lagret under rekrutteringsprosessen. Dersom søkeren ikke er eller blir ansatt i Easee, slettes personopplysningene innen 12 måneder fra stillingen ble besatt, med mindre jobbsøkeren har samtykket til at personopplysningene skal lagres for en lenger periode.

Vær imidlertid oppmerksom på at fortsatt lagring av personopplysninger kan være nødvendig på grunn av Easees lovpålagte forpliktelser, for eksempel lagring for regnskapsformål, eller på grunn av Easees berettigede interesser, for eksempel med det formål å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav. I slike tilfeller vil Easee sørge for at kun begrensede og nødvendige personopplysninger blir behandlet.

Anonymiserte personopplysninger, det vil si informasjon som ikke kan knyttes til en identifiserbar fysisk person, kan også være gjenstand for lagring i lenger tid enn nevnt over.

Overføring av personopplysninger

Når du bruker våre tjenester eller produkter kan dine personopplysninger være gjenstand for behandling utenfor EU/EØS, inkludert USA. Easee vil i så fall sikre at personopplysningene er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier i tråd med GDPR kapittel V, herunder gjennom å bruke selskaper som er selvsertifisert under EU-U.S Data Privacy Framework eller ved bruk av EUs standard kontraktsklausuler for slik overføring. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

4 HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

Easee vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter i den grad Easee har rettslig grunnlag for slik utlevering. Der det er relevant vil vi dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter: 

4.1. Andre selskaper innenfor Easee-gruppen:

I den grad det er nødvendig for å oppfylle noen av formålene som er angitt i seksjon 2.3 ovenfor, deles dine data med andre selskaper og datterselskaper innenfor Easee-gruppen. For øyeblikket er alle selskapene i Easee-gruppen og datterselskapene lokalisert innenfor EU/EØS.

4.2. Tjenestetilbydere:

Easee bruker tredjeparter (databehandlere) for å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, inkludert i tilknytning til våre hostingtjenester. Slike tredjeparter inkluderer også tilbydere av sosiale medier som beskrevet i punkt 6 under. Forholdet til slike leverandører reguleres av en databehandleravtale som blant annet sikrer konfidensialitet og informasjonssikkerhet for personopplysningene dine. 

4.3. Offentlige myndigheter:

Easee kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å overholde lovbestemte krav eller pålegg fra offentlige myndigheter, for eksempel for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende regnskaps- eller skattelovgivning. De relevante offentlige myndighetene vil være behandlingsansvarlige for personopplysningene de mottar i slike tilfeller. 

4.4. Partnere og andre:

Vi kan også dele dine personopplysninger med Easees datterselskaper, forretningspartnere eller andre samarbeidspartnere for forretningsformål. I visse tilfeller, for eksempel i forbindelse med tvister, kan vi dele dine personopplysninger med våre rådgivere eller andre relevante tredjeparter dersom dette er nødvendig og i tråd med gjeldende lovgivning. 

5 EIERE OG ADMINISTRATORER AV PROFESJONELLE LADEANLEGG

Vær oppmerksom på at når du bruker et profesjonelt ladeanlegg, vil din historiske logg og brukerdata knyttet til ladeøkten bli behandlet av eieren eller administratoren av ladeanlegget. Brukerdataene inneholder personopplysninger som navn, alias for Easee Key, e-postadresse og telefonnummer. 

Slike data behandles vanligvis for faktureringsformål og for statistiske og tekniske formål, inkludert for å sikre ladestabilitet og lignende. De relevante profesjonelle ladeanleggene er behandlingsansvarlige for behandlingen av slike personopplysninger. Ta kontakt med ladeanleggene for mer informasjon om deres behandling av dine personopplysninger.

6 LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSIDER, TJENESTER OG SOSIALE MEDIEPLATFORMER

Easees nettside og app kan inneholde lenker til andre nettsider eller eksterne tjenester. Disse nettsidene og tjenestene har sine egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger behandles. Hvis du deler personopplysningene dine med slike tredjeparters nettsider, er behandlingen av personopplysningene underlagt den relevante nettsidens personvernerklæring. Easee er ikke ansvarlig for slike nettsider eller deres behandling av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene og eventuelle bruksvilkår på slike nettsider når du besøker og bruker nettsiden. Et eksempel på en slik tjeneste kan være Upvoty, som brukes til å samle inn tilbakemeldinger og idéer til våre produkter og tjenester. 

Hvis du «liker», blir med i eller blir medlem av Easees Facebook-side eller Easees profiler på andre sosiale medieplattformer, vil denne informasjonen bli delt med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder innhold du legger ut og innlegg du liker på slike sosiale medieplattformer. Easee og den aktuelle plattformen er ansvarlige for personopplysningene som samles inn og behandles fra slike sosiale medieplattformer. Easee benytter opplysninger som er lagt ut på Easees profiler på sosiale medieplattformer for å forstå tilbakemeldinger og reaksjoner på Easees produkter og tjenester, men vi laster ikke ned, lagrer eller kompilerer slike personopplysninger. Easee bruker Facebook Pixel og Google Analytics for markedsføringsformål. Mer informasjon om hvordan sosiale medieplattformer behandler dine personopplysninger finner du i den aktuelle plattformens personvernerklæring. 

7 DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Som registrert har du rett til å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, be Easee om å oppdatere eller korrigere dine personopplysninger og/eller trekke tilbake samtykke til behandling. I noen tilfeller har du også rett til å be om at personopplysningene dine slettes, at vår behandling begrenses, protestere mot behandling og/eller be om dataportabilitet. Du kan kontakte Easee for å utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1 over. 

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at Easees behandling av dine personopplysninger er i strid med relevante personvernregler. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet. 

8 AUTOMATISERT BEHANDLING

Vi har ingen intensjon om å bruke dine personopplysninger til automatiserte beslutningsprosesser, inkludert profilering.

9 ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Easees personvernerklæring er tilgjengelig nederst på nettstedet til Easee og vil ellers fremgå der du mottar Easee produkter eller tjenester. Hvis Easee foretar endringer i behandlingen av personopplysninger, vil denne erklæringen bli oppdatert, og endringen vil bli varslet på nettsiden eller via e-post. 

Vi vil innhente samtykke fra deg før vi initierer behandling som krever ditt samtykke for å være lovlig.

10 GOOGLE TAG MANAGER

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Denne tjenesten lar nettstedstags administreres gjennom et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tags. Dette betyr at det ikke brukes informasjonskapsler og at det kun er brukerens IP-adresse overføres til Google for å opprette en tilkobling. Google Tag Manager utløser andre tags, som igjen kan samle inn data. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis en deaktivering er gjort på domene- eller informasjonskapselnivå, vil den gjelde for alle sporingstags så lenge de er implementert med Google Tag Manager. 

Vi bruker Google Tag Manager på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1)(f), der vår berettigede interesse her er å muliggjøre teknisk integrering av andre nettstedverktøy. Ettersom IP-adressen overføres til Google i USA, kreves det ytterligere garantier for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå under GDPR. Vi benytter adekvansbeslutningen fra EU Kommisjonen, kalt EU-U.S. Data Privacy Framework, som slik garanti. Dette innebærer at personopplysninger kan overføres til amerikanske selskaper som har selvsertifisert seg under EU-U.S. Data Privacy Framework. Google LLC har foretatt slik selvsertifisering. 

11 GOOGLE ANALYTICS

Vi bruker Google Analytics på nettsiden vår. Dette er et analyseverktøy for nettsider levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies» og web-beacons. 

Google vil bruke informasjon på vegne av operatøren av denne nettsiden til å evaluere din bruk av nettsiden og for å lage rapporter om aktiviteten på nettsiden. Google vil også bruke informasjonen til å gi operatøren av nettsiden ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettsiden og internett. IP-adressen som sendes av nettleseren din er ikke kombinert med andre data fra Google. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1)(a).

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at din IP-adresse kun vil bli viderebehandlet av Google i forkortet form. 

Vi har inngått en databehandleravtale med Google der vi forplikter tjenesteleverandøren til å beskytte personopplysningene til kundene våre og ikke dele dem med tredjeparter.

Google er selvsertifisert under EU-U.S. Data Privacy Framework. Dette innebærer at Easee kan overføre personopplysninger til Google LLC i USA uten å implementere et annet overføringsgrunnlag eller ytterligere garantier.

Du kan få tilgang til vilkårene for bruk av Google Analytics og informasjon om Googles personvern.

Data på bruker- og hendelsesnivå knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er (for eksempel User ID) og annonserings-ID-er (for eksempel DoubleClick-informasjonskapsler, Android Advertising ID, IDFA) slettes senest 14 måneder etter de er samlet inn. 

Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på enheten din ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden. Du kan også forhindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapselen og analyserer bruken din av nettsiden (inkludert IP-adressen din) ved å laste ned og installere nettleserpluginen.

12 GOOGLE ADS REMARKETING

Nettsiden vår bruker Google Ads Remarketing. Leverandøren av denne funksjonen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Dersom du har samtykket til det, gjør dette verktøyet det mulig å koble annonseringsmålgruppene som er opprettet med Google Ads Remarketing sammen med funksjoner på tvers av enheter i Google AdWords og Google DoubleClick. Dette innebærer at markedsføring som er tilpasset deg og dine interesser basert på tidligere bruk av og adferd på nett på en enhet (for eksempel mobiltelefon) også kan vises på en av de andre enhetene dine (for eksempel nettbrett eller PC). Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1)(a).  

Hvis du har samtykket til det vil Google koble nett- og appleserloggen din til Google-kontoen din for overnevnte formål. På denne måten kan den samme personlig tilpassede markedsføringen vises på hver enhet du logger på med Google-kontoen din. 

Google Analytics samler inn en autentisert ID for brukere, som er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre, for å definere og opprette målgrupper for målrettet markedsføring på tvers av enheter. 

Du kan velge å ikke motta målrettet markedsføring på tvers av enhetene dine ved å deaktivere personlig tilpasset markedsføring i Google-kontoen din

Som nevnt i punkt 10 over er Google selvsertifisert under EU-U.S. Data Privacy Framework, og har dermed forpliktet seg til å behandle personopplysninger i tråd med EU lovgivning (GDPR). 

Ytterligere informasjon om Googles behandling av personopplysninger finner du i Googles personvernerklæring.

13 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Vi bruker «Facebook Custom Audiences» på nettsiden vår. Dette er et remarketsføringsverktøy fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (heretter referert til som «Facebook»). 

Facebook Custom Audiences gjør det mulig for oss å vise interessebaserte annonser, såkalte «Facebook Ads», til besøkende på nettsiden vår når de bruker Facebook eller når de besøker andre nettsider som også bruker Facebook Custom Audiences. En piksel (Facebook Pixel) fra Facebook benyttes til dette formålet. 

Facebook Pixel gjør det mulig for Facebook å vise våre annonser på Facebook, såkalte «Facebook Ads», kun til de Facebook-brukerne som har besøkt nettsiden vår, og spesielt de som har vist interesse for våre tilbud på nett. I dette tilfellet gjør Facebook Pixel det også mulig å sjekke om en bruker har blitt omdirigert til nettsiden vår etter å ha klikket på Facebook-annonsene våre. Facebook Pixel bruker blant annet informasjonskapsler, det vil si små tekstfiler som lagres lokalt på nettleseren på din enhet. Hvis du er logget inn på din Facebook-brukerkonto, vil besøket ditt på våre tilbud på nett bli notert i din brukerkonto. Dataene som samles inn om deg er anonyme for oss, det vil si at vi ikke kan identifisere deg. Disse dataene kan imidlertid kobles sammen med brukerkontoen din av Facebook. Hvis du har en Facebook-brukerkonto og er registrert, kan Facebook tilordne besøket til din brukerkonto.

Ved å bruke «Facebook Custom Audiences» i forbindelse med Facebook Pixel, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Facebook-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Facebook gjennom bruk av Facebook Custom Audiences. Så vidt vi vet mottar Facebook informasjonen om at du har gått inn på den aktuelle delen av nettsiden vår eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du har en Facebook-brukerkonto og er registrert, kan Facebook tilordne besøket til din brukerkonto. Selv om du ikke er logget inn eller registrert hos Facebook, er det en mulighet for at Facebook finner ut og lagrer IP-adressen din og eventuelt andre identifikasjonsfaktorer. 

Vi bruker Facebook Custom Audiences til markedsførings- og optimaliseringsformål, herunder for å vise deg relevante og interessante annonser slik at du får et bedre og mer interessant tilbud. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1)(a).

Vi har inngått avtale med Facebook som forplikter Facebook til å beskytte våre kunders data og forhindre videredeling med trejdeparter. 

Behandlingen nevnt over medfører overføring av personopplysninger til USA. Det kreves dermed ytterligere garantier for å sikre ditt personvern. Vi har inngått EUs standard kontraktsklausuler i tråd med GDPR artikkel 46 (2)(c) med Facebook for å møte dette kravet.

Videre har Facebook (Meta Platform Inc) selvsertifisert seg under EU-U.S. Data Privacy Framework. Dette innebærer at Easee kan overføre personopplysninger til Meta i USA uten å implementere et annet overføringsgrunnlag eller ytterligere garantier.

Ytterligere informasjon fra Facebook om deres behandling av personopplysninger.

Informasjon om Facebook Pixels.

Deaktivering av Facebook Custom Audiences via Pixel er mulig for innloggede brukere.

I tillegg kan du deaktivere informasjonskapsler, som brukes til analyse- og reklameformål, via følgende nettsider:

Vi vil gjøre oppmerksom på at denne innstillingen også vil bli slettet hvis du sletter informasjonskapslene dine.


Sist oppdatert: 21. september 2023