Vi vet att många människor har frågor om det pågående fallet med Elsäkerhetsmyndigheten. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Denna artikel är föråldrad. Du hittar mer aktuell information här.

Är det tryggt att ladda med Easee?

Ja. Alla våra kunder kan ladda helt tryggt. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee helt sedan vi startade och är något vi arbetar med varje dag. Våra kunder har visat oss förtroende helt sedan början och vi kommer att fortsätta att förtjäna detta förtroende.

Easee har över en halv miljon installerade laddare i Europa och har genomfört 57,3 miljoner laddningssessioner. Dessa siffror är ett tydligt bevis på att Easees teknologi och funktionalitet ger trygg, säker och effektiv laddning.

Varför undersöker Eläkerhetsverket Easee?

Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för säkerheten för elektriska produkter på den svenska marknaden. Som en del av sin roll och uppdrag har de ett projekt där de undersöker sex olika elbilsladdare. Vi har välkomnat denna dialog, och är positiva till Elsäkerhetsverkets granskning. Säkerhet, transparens och förtroende är viktigt för oss på Easee och vi är positiva till att Elsäkerhetsverket fokuserar på säkerhet.

Vad är det elsäkerhetsverket frågar om?

Elsäkerhetsverket vill ha dokumentation om hur deras krav upprätthålls av de olika tillverkarna av elbilsladdare. Frågorna som ställs till Easee är främst relaterade till överspänningsprov och jordfelsskydd. Easee har i sitt svar, daterat den 13 februari, gått in på djupet om hur säkerhetskraven uppfylls.

Vad är status nu och vad händer härnäst?

Easee har nu svarat på Elsäkerhetsverkets fråga om dokumentation, samt förklarat hur krav uppfylls i våra produkter.

Elsäkerhetsverket har meddelat att det kommer att ta ett par veckor att granska vårt svar. Det är viktigt för oss att påpeka att Easees laddare uppfyller alla säkerhetskrav.

Vi inväntar nu Elsäkerhetsverkets återkoppling på vårt svar. Easee vill försäkra alla våra kunder att de kan ladda helt tryggt och säkert varje dag. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus.

Blir det försäljningsförbud i Sverige?

Vi är säkra på att den dokumentation vi skickat till Elsäkerhetsverket visar att våra produkter uppfyller de krav som myndigheterna ställer på tillverkare av elbilsladdare.

Vad är Easees svar på Elsäkerhetsverkets oro kring jordfelsskydd?

Easee har inbyggt jordfelsskydd. Detta skyddar mot både AC- och DC-fel. Skyddet testas automatiskt mellan varje laddning och minst en gång om dagen.

Vad har gjort att EU-försäkran (DoC) har ändrats över tid?

EU-försäkran är en självdeklaration där tillverkaren deklarerar att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. Vi har gjort kontinuerliga ändringar i EUförsäkran för att göra det tydligt att vi uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav – då vår mjukvara uppdateras kontinuerligt.

Kan dokumentationen från Easee leda till farliga installationer?

Nej. Våra installationsdokument är tydliga och i enlighet med gällande lagstiftning. Easee kommer ändå att revidera manualen med ytterligare specifikationer om jordfelsskyddet för att förtydliga egenskaperna och skapa trygghet kring lösningen.

Har Easee-laddarna DC-skydd och hur fungerar detta?

Ja, Easee har både AC och DC jordfelsskydd. En exakt och snabb digital sensor känner av eventuell läckström och signalerar detta så att strömmen bryts. Sensorn har utvecklats och testats av en specialiserad tredjepartsleverantör. Läckström över 6mA DC eller 30mA AC kommer att utlösa skyddet.

Klarar Easee-laddarna överspänningstester och kan produkten orsaka skada på fordon över tid?

Easee-laddaren klarar alla överspänningstester som krävs. Produkten kommer inte under några omständigheter att orsaka skador på några fordon.

Easee Home/Charge är designad för överspänningskategori III, motsvarande kravet på säkringar, jordfelsskydd och annan fast utrustning.

Hur är dialogen med norska myndigheter, och vad är tankarna kring att de vill genomföra en liknande process som i Sverige?

Vi är mycket positiva till fokus på säkerhet, och välkomnar dialogen med de norska myndigheterna. Det är på många sätt en ny teknologi som introduceras i samhället – i övergången till elektrisk bilpark och ett större fokus på smart strömförbrukning i hemmet. Det är tillsammans vi ska forma framtidens elnät och morgondagens hantering av ström – och vi ser fram emot att vara en aktiv del av detta. Vi kan inte göra detta utan att samarbeta med myndigheterna i de marknader vi är i.