Sverige är ett land som haft stor global påverkan på såväl kulturens som ekonomins område. Det är också Norges närmaste granne och ett centralt tillväxtområde på marknaden för hållbara transporter.

Sverige och det gröna skiftet

På senare år har allt fler fått upp ögonen för de klimatförändringar som hotar vår planet och allt fler önskar att leva mer hållbart. Starka personligheter som Greta Thunberg har bidragit till att föra miljömedvetenheten högt upp på agendan, kanske allra mest i hennes hemland Sverige.

I Sverige är elfordon, tåg och annan kollektivtrafik samt aktiva färdmedel som cyklar på god väg att bli de vanligaste färdsätten. Det är i den kontexten man ska se den ständigt ökande efterfrågan på elbilar, tillsammans med laddningslösningar som gör dem till ett attraktivt alternativ för förare.

EFUEL – våra partners på plats

Rasmus Bender, Vd EFUEL, Joakim Billistrand, marknadsdirektör EFUEL och Daniel Magnusson, informationschef EFUEL

EFUEL, vår partner i Sverige sedan 2019, ger sina kunder det stöd de behöver på resan mot en mer hållbar framtid. Med sina tjänster bistår de kunden från köp till installation. Efter att kunden inhandlat en Easee-laddare kontaktar EFUEL en elektriker och organiserar hela installationen. Allt den nyblivna elbilsägaren behöver göra själv är att parkera och koppla in laddningskabeln!

Det är dessa partnerskap med lokala specialister som gör Easees produkter tillgängliga för människor i en rad olika länder. Genom våra pålitliga partners har vi ett nätverk av laddningsexperter till hands och kommer på så vis närmare våra kunder. I Sverige sker detta genom EFUELs nätverk av installatörpartners, ett av de största i landet. Dessa skickliga elektriker installerar i genomsnitt en Easee-laddare i halvtimmen. 

Magnus Hartwig, elektriker-partner till EFUEL

Livsstil – uppfyller kraven från både liv och stil

Genom att vi kommer närmare våra kunder via våra partners kan vi tillsammans möta behoven och önskemålen i en växande marknad. Resultaten av dessa partnerskap visar sig tydligt över hela världen, bland annat i Anders Arnborgers hem, strax utanför Stockholm. Anders var en av EFUELs första kunder och installationen hemma hos honom har haft stor betydelse för företaget, menar Vd:n Rasmus Bender.

EFUELs Vd Rasmus Bender och husägaren Anders Arnborger

Anders hem är en plats där rena linjer möter intressanta kurvor som både smälter in i och står i kontrast mot landskapet. En plats där framtidsinriktad design möter naturen och en bekväm, skandinavisk livsstil. Det här är en plats som kräver ett speciellt öga för detaljer och det gäller även när elbilen ska laddas.

Easee-laddaren, här installerad av EFUEL och dess betrodda elektriker-partner, smälter sömlöst in i byggnadens design. Med en installation som går över träbalkarna på carporten infogas laddaren med fastighetens geometriska detaljer.

Anders Arborger, ägare av hus och Easee-laddare

Genomtänkta installationer som denna, där man från start planerar utifrån kundens önskemål och behov både när det kommer till design och tekniska kriterier, är en del av det skräddarsydda paket EFUEL erbjuder när de levererar Easee. För invånarna i Sverige innebär det tillgång till en toppmodern laddningslösning som passar in i deras livsstil. Vi hoppas att många fler kommer att se det här erbjudandet som ett sätt att förändra sin inställning till – och rentav föredra – gröna resor.