Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden. 

Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan. Vi är av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. 

– Vi håller inte med om beslutet och kommer att göra allt vi kan för att skydda våra kunder, partners och anställda. Vårt huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet, säger grundaren och vd Jonas Helmikstøl. 

Han tillägger: – Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder. Vi kommer att fortsätta att bekämpa detta beslut och att arbeta för en grönare framtid genom innovativa produkter. 

Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsförbudet, vilket också framhålls i Elsäkerhetsverkets rapport. I rapporten konstateras att Elsäkerhetsverket inte anser att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. 

Det finns ingen automatik i att ett försäljningsförbud genomförs i andra EES-länder. 

Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och begära inhibition mot dess omedelbara verkan. Om det lyckas tas försäljningsförbudet bort. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas av domstolen inom kort. 

Det kommer också att finnas en vanlig överklagandeprocess, där vi återigen kommer att bevisa att våra laddare är bland de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition inom kort tid behandlas av domstolen och accepteras, blir det inget försäljningsförbud under tiden. 

 • Frågor och svar om ärendet 06 Åpne/lukk

  • Elsäkerhetsverket har infört säljförbud för Easee-laddare. Vad betyder det för mig? Open/close

   Elsäkerhetsverket har kommit med en begäran omedelbart försäljningsförbud. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare upphör tillfälligt i Sverige. 

   Vi är starkt oeniga med Elsäkerhetsverkets beslut, och har dokumenterat detta grundligt – både tekniskt och juridiskt. Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och en begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. Om det lyckas tas försäljningsförbudet bort. Vi förväntar oss att det interimistiska föreläggandet ska behandlas av domstolen inom kort.

   Det blir också en vanlig överklagandeprocess, där vi återigen ska bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition accepteras blir det inget försäljningsförbud under tiden. 

   För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att våra laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom. Vi menar att våra produkter är de säkraste på marknaden idag – och alla våra kunder kan ladda med full trygghet. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.  

   För dig som användare av våra produkter så vill ingenting ändras, produkterna vill fortsätta uppdateras – App, molntjänst och uppkoppling kommer fortsätta fungera precis som tidigare.

  • Vad är status nu och vad händer sedan mellan Easee och Elsäkerhetsverket? Open/close

   Vi har lämnat in en direkt överklagan mot försäljningsförbudet i Sverige. Vi anser att våra produkter är en av de säkraste på marknaden idag – och håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas inom några dagar och att försäljningsförbudet upphör medan överklagandet behandlas. 

   Vi arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och en begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. Vi är starkt oeniga med Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. Vi förväntar oss att begäran om inhibition som kan ta bort det omedelbara försäljningsförbudet, kommer att övervägas inom kort. 

   Vi ser fram emot överklagandeprocessen, där vi återigen kommer att bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition accepteras blir det inget försäljningsförbud under tiden.

  • Anser Elsäkerhetsverket att Easees sedan tidigare installerade laddare som säkra och kommer det att bli en återkallelse? Open/close

   Om Elsäkerhetsverket hade ansett våra laddare som osäkra hade myndigheten beordrat oss att återkalla dem. Alla våra kunder kan ladda helt tryggt. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus för Easee sedan starten och är något vi arbetar med varje dag. 

   Elsäkerhetsverket har inte beordrat återkallelse av några tidigare installerade Easee-laddare och bedömer därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket lyfter i sin rapport fram att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. Alla våra befintliga kunder kan fortsätta ladda med full trygghet. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus på Easee, och vi skulle aldrig tillåta kunder att ladda med en osäker laddare. 

  • Har denna process någon inverkan på verksamheten i Norge? Blir det försäljningsförbud här? Open/close

   All verksamhet i Norge kommer att fortsätta som vanligt. Beslutet berör endast Sverige och det kommer inga förändringar i verksamheten i Norge. Våra laddare finns tillgängliga och godkända för försäljning som vanligt.

  • Vad händer med supporten för mina Easee-produkter? Open/close

   Vi kommer att leverera samma tekniska support och uppdateringar till våra laddare, vår molntjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.

  • Vad händer härnäst med uppdateringar av mina Easee-produkter? Open/close

   Vi kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera våra produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla våra kunder oavsett var de befinner sig.

För ytterligare frågor, kontakta: media@easee.com