Easees elbilladere har et integrert jordfeilvern som tester seg selv minst 365 ganger i året, slik at du aldri vil få lade uten jordfeilbeskyttelse.

Kjært barn, mange navn

Faktaboks: Kjært barn, mange navn

Utstyr som stopper jordfeil kalles ofte jordfeilvern, jordfeilbryter, jordfeilautomat, RCD, jordfeilsikring eller bare «sikring». Det kan være variasjoner i hvordan de er utformet eller virkemåte, men de er alle laget for å gjøre samme jobb.

Sikkerhet står helt øverst på prioriteringslisten når vi utvikler nye produkter. Og vi får hjelp av uavhengige tredjeparter allerede fra planleggingsstadiet for å sikre at komponentene vi bruker er egnet for formålet. 

En av de viktigste faktorene for å ivareta sikkerheten i et elanlegg, er at man har tilstrekkelig beskyttelse mot jordfeil. 

Hva er jordfeil?

En jordfeil innebærer kort fortalt at en strømførende leder lekker strøm over til jord. Om denne strømmen går gjennom en kropp kan det være veldig farlig om strømmen er for stor. 

Et jordfeilvern har som oppgave å oppdage strømlekkasjer og kutte strømmen før det oppstår skader. Her tester vi beskyttelsen mot AC-feilstrømmer.

Jordfeil kan oppstå i den faste installasjonen eller i tilkoblet elektrisk utstyr som kaffetraktere eller panelovner. Eller i elbiler, ladekabler og ladestasjoner

For å sikre oss mot brann, elektrisk sjokk og andre strømrelaterte skader, stilles det strenge krav til hvordan det elektriske anlegget skal reagere om det oppstår en jordfeil. 

Siste skanse: Jordfeilvernet

En av de viktigste komponentene i laderen vår er jordfeilvernet. Dette vernet har to oppgaver: Den første er å oppdage lekkasjestrøm fra strømleder til jord. Den andre er å kutte strømtilførselen til de berørte anleggsdelene. Dette må skje så raskt at strømmen ikke rekker å gjøre skade før den kobles bort. 

Med et så stort ansvar på skuldrene, er det helt essensielt at alt fungerer som det skal – alltid. Jordfeilautomater av typen du finner i sikringsskapet er derfor utstyrt med en fysisk testknapp man bruker for å teste jordfeilvernet manuelt ved jevne mellomrom. Anvisningene varierer litt mellom produsentene, og anbefalingene strekker seg fra å teste hver tredje måned til én gang i året.

For å huske på dette er det en god vane å legge inn faste påminnelser i kalenderen – ta gjerne en runde på røykvarslerne også når du først er i gang. 

Ved feil vil det være umulig å strømsette ladekontakten, og LED-indikatoren lyser rødt. Har du Easee-appen får du også en melding i denne.

Testes minst 365 ganger årlig

I Easee har vi integrert et eget jordfeilvern som beskytter mot både AC- og DC-jordfeil direkte i ladeboksen. Jordfeilvernet er innkapslet, men selv om du ikke kan peke på det, oppfyller det alle relevante standarder for at du skal kunne lade trygt.

En av fordelene med et slikt vern, er at det tester seg selv uten at brukeren trenger tenke på det. Denne selvtesten skjer automatisk mellom hver eneste ladeøkt, og én gang i døgnet ellers. 

Om laderen detekterer en feil på det integrerte jordfeilvernet vil du ikke få lade. Den vil da varsle med rødt lys og en melding vil bli sendt til Easee-appen.

I videoen øverst på siden forklarer vi hvordan Easee-laderen tester seg selv. 

Vernet i Easees laderoboter består de samme kravene til utløsertid og utløserstrøm som tradisjonelle jordfeilbrytere.

Godkjent, testet og utprøvd

Det integrerte jordfeilvernet må alltid beskytte deg like godt som tradisjonelle jordfeilbrytere når det oppstår en feil. 

I videoen lenger oppe bruker vi samme type installasjonstestere som elektrikere bruker for å være sikre på at alt er på stell før de forlater et jobboppdrag. Jordfeilvernet vårt består – som det må – både AC- og DC-testen uten problemer. 

Over 500 000 ladestasjoner i drift

I skrivende stund er det installert over en halv million ladestasjoner fra Easee over hele Europa, og det er gjennomført 57,3 millioner ladeøkter. 

Som du gjerne har merket liker vi godt å snakke om hvor smart økosystemet vårt er, hvordan vi vil bidra til å minske belastningen på strømnettet og hvordan vi ser for oss at teknologien vår vil utvikle seg i fremtiden. Alt dette hadde vært helt uvesentlig om vi ikke visste at produktene våre er trygge, og der sitter vi altså på store mengder data som gjør at vi kan sove godt om natten – på samme måte som kundene våre.  

LES OGSÅ: