Med Easee Equalizer tar vi energihanteringen till en ny nivå. Denna lilla men kraftfulla enhet gör att du kan använda all tillgänglig ström för att ladda dina elbilar genom att ständigt balansera den tillgängliga energin mellan ditt hem och din laddare för att fördela den effektivt där det behövs.

Fasbalansering

Anslut Easee Equalizer direkt till din elmätare för att övervaka energiförbrukningen och möjliggöra realtidsjustering av laddningshastigheten baserat på tillgänglig energi. Kommunikationen mellan laddare och Equalizer hanteras 100% lokalt via vår radioteknik Easee Link™. Internet krävs endast för app- och programuppdateringar.

Easees unika fasbalanseringsmatris i alla våra laddare möjliggör automatiskt val mellan 1-fas- eller 3-fasladdning, baserat på tillgänglig kapacitet i respektive fas. Till skillnad från traditionella laddare utan fasbalanseringsteknik gör detta det möjligt att utnyttja nära 100% av den tillgängliga energin i ditt hem.
Easees unike fasebalanseringsmatrise i alle våre ladere tillater automatisk valg mellom 1-fase- eller 3-faselading, basert på tilgjengelig kapasitet på hver fase. I motsetning til tradisjonelle ladere uten fasebalanseringsteknologi gjør dette det mulig å utnytte nærmere 100% av den tilgjengelige energien i hjemmet ditt.

Dags för den vetenskapliga delen

I följande exempel förklarar vi varför fasbalansering är särskilt viktigt när strömkapaciteten är begränsad. Easees teknik för fasbalansering säkerställer att du kan fortsätta ladda när andra traditionella laddare stoppar.

Förbrukning i hemmet

Detta är ett vanligt exempel på löpande förbrukning i ett hem med 3-fasströmförsörjning. Belastningen är ojämnt fördelad i förhållande till användningen av olika apparater.

  • Stoldiagram som visar tre faser som är ojämnt fördelade

Laddning av elbilar på 3-fas med en lastbalanseringsenhet installerad

Laddning på alla tre faserna är endast möjlig om varje fas kan belastas lika mycket. Detta innebär att fas 1 i detta exempel bestämmer de maximala fasbelastningarna.

  • Stapeldiagram som visar tre faser där fas 1 bestämmer maximal belastning

Traditionell 3-fasladdning med lastbalansering, men ingen fasbalansering

En elbil försöker starta laddningen med den minsta laddningsström som krävs (6A). Om det inte finns minst 6A tillgängligt på varje fas kan laddningen inte starta. Om laddning tillåts kommer huvudsäkringen lösas ut.

  • Stapeldiagram som visar laddning på tre faser med lastbalansering utan fasbalansering. Den första fasen överskrider gränsen med 3 ampere.

Ingen fasbalansering med två bilar som laddar

Samma som diagrammet innan, men med ytterligare en elbil som försöker ladda, utan framgång på grund av att det inte finns någon fasbalansering.

  • Stapeldiagram som visar tre faser under laddning, där fas 1 överskrider gränsen

Easee-laddare med en Easee Equalizer installerad

n elbil är ansluten och börjar ladda på fas 2. När 3-fasladdning inte är möjlig kommer laddaren automatiskt välja den fas som har mest tillgänglig kapacitet.

  • Stapeldiagram som visar tre faser, där all laddning sker på fas 2

Kraften i fasbalansering

Samma som i diagrammet ovan, men med ytterligare en elbil som lyckas ladda tack vare den kraftfulla fasbalanseringstekniken som finns i alla Easee-laddare.

  • Stapeldiagram som visar tre faser, där två elbilar laddas samtidigt, och strömmen balanseras mellan fas 2 och 3.

Beställ via
våra återförsäljare

Tre års garanti

Installation

Kundsupport

Hitta närmaste återförsäljare