Med Easee Equalizer tar vi energiadministrasjon til et nytt nivå. Denne lille, men kraftige enheten lar deg bruke all tilgjengelig kraft til å lade din(e)/elbil(er) ved konstant å balansere den tilgjengelige energien mellom hjemmet ditt og laderen din for å distribuere den effektivt der den trengs.

Optimaliser lading av elbil i perioder med lavt energiforbruk i huset, og lås opp raskere lading uten bekymringer for sikringsutløsning. Selv med begrenset nettverkskapasitet sørger vår unike teknologi for at du fortsatt kan lade til enhver tid.

Fasebalansering

Koble Easee Equalizer direkte til måleren din for å overvåke energiforbruket og muliggjøre sanntidsjustering av ladefarten basert på tilgjengelig energi. Kommunikasjonen mellom ladere og Equalizer håndteres 100% lokalt via vår Easee Link™ radioteknologi. Internett kreves kun for app- og programvareoppdateringer.

Easees unike fasebalanseringsmatrise i alle våre ladere tillater automatisk valg mellom 1-fase- eller 3-faselading, basert på tilgjengelig kapasitet på hver fase. I motsetning til tradisjonelle ladere uten fasebalanseringsteknologi gjør dette det mulig å utnytte nærmere 100% av den tilgjengelige energien i hjemmet ditt.

Tid for vitenskapsdelen

I følgende eksempler forklarer vi hvorfor fasebalansering er spesielt viktig når strømkapasiteten er begrenset. Easees fasebalanseringsteknologi vil sikre at du kan fortsette å lade når andre tradisjonelle ladere ville stoppe.

Hjemmeforbruk

Dette er et vanlig eksempel på pågående forbruk i et hjem med 3-fase strømforsyning. Belastningen er ujevnt fordelt i forhold til bruken av ulike apparater.

  • Stolediagram som viser tre faser som er ujevnt fordelt

Lading av elbiler på 3-faser med en lastbalanseringsenhet installert

Lading på alle tre faser er kun mulig hvis hver fase kan belastes likt. Dette betyr at fase 1 i dette eksemplet bestemmer maksimal fasebelastning.

  • Stolpediagram som viser tre faser der fase 1 bestemmer maksimal belastning

Tradisjonell 3-faselading med lastbalansering, men ingen fasebalansering

En elbil prøver å starte lading med den nødvendige minsteladestrømmen (6A). Uten minst 6A tilgjengelig på hver fase kan ikke ladingen starte. Hvis lading ble tillatt, ville hovedsikringen utløses.

  • Stolpediagram som viser lading på tre faser med lastbalansering uten fasebalansering. Første fase overgår grensen med 3 ampere.

Ingen fasebalansering med to biler som lader

Samme som diagrammet før, men med en ekstra elbil som også prøver å lade, uten hell på grunn av manglende fasebalansering.

  • Stolpediagram som viser tre faser under lading, hvor fase 1 overgår grensen

Easee-lader med Easee Equalizer installert

En elbil er tilkoblet og starter lading på fase 2. Når 3-faselading ikke er mulig, vil laderen automatisk velge fasen med mest tilgjengelig kapasitet.

  • Stolpediagram som viser tre faser, hvor all lading foregår på fase 2

Kraften i fasebalansering

Samme som diagrammet før, men med en ekstra elbil som klarer å lade vellykket takket være den kraftige fasebalanseringsteknologien i alle Easee-ladere.

  • Stolpediagram som viser tre faser, hvor to elbiler lader samtidig, og strømmen balanseres mellom fase 2 og 3.

Bestill via
våre forhandlere

Tre års garanti

Installasjon

Kundestøtte

Finn nærmeste forhandler