Ny dokumentasjon og ersättningsdekaler

Senast uppdaterad: april 2024

Efter att ha granskat den tekniska dokumentationen för Easee Home och Charge, införde Elsäkerhetsverket i mars förra året försäljningsförbud för de två laddrobotarna i Sverige. 

Anledningen var att vi inte i tillräcklig grad kunde dokumentera att våra lösningar upprätthöll den samma säkerhetsnivå som standarden vi hade följt. Vi hade genomfört omfattande tester av säkerhetsfunktionerna och fått dem godkännande från tredje parter, men vi gjorde inte ett tillräckligt bra jobb med pappersarbetet.  

Det är viktigt att poängtera att det handlar om dokumentation. Våra produkter är fortfarande säkra att använda, vilket också är anledningen till att det inte har införts något användningsförbud. Varken i Sverige eller i andra länder. 

När försäljningsförbudet trädde i kraft i Sverige fick vi tre månader på oss att presentera en plan för hur vi skulle förbättra redan installerade laddboxar i landet. Denna plan skickade vi till Elsäkerhetsverket den 14. juni förra året.

Ny dokumentation, fler tester

Vi har slutfört en ny dokumentationspaket för Easee Home och Easee Charge. Denna har tagits fram i samarbete med oberoende och ackrediterade testlaboratorier samt experter inom teknisk dokumentation.

Schweiz är det första landet som har accepterat det nya dokumentationspaketet och därmed tillåter fortsatt försäljning av Easee Home och Charge i landet.

Ny märkning för alla som äger Home och Charge

Elsäkerhetsverket påpekade att märkningen av Easees laddboxar var bristfällig och att delar av den ursprungliga märkningen var placerad bakom ett lock och därför inte synlig medan utrustningen var i bruk.

Tillsammans med externa experter har vi tagit fram uppdaterade märkskyltar/ersättningsdekaler. Dessa är nu tillgängliga för alla ägare av Easee Home och Charge i Sverige.

Vi har skapat en särskild sektion för svenska ägare av Easee Home och Charge, där man kan registrera sig för att få den nya märkningen: Ersättningsdekaler för Easee-ägare i Sverige