Klistermärken? Javisst. Men det är bara en liten del av lösningen.

Efter att ha granskat den tekniska dokumentationen för Easee Home och Charge, införde Elsäkerhetsverket i mars försäljningsförbud för de två laddrobotarna i Sverige. 

Anledningen var att vi inte i tillräcklig grad kunde dokumentera att våra lösningar upprätthöll den samma säkerhetsnivå som standarden vi hade följt. Vi hade genomfört omfattande tester av säkerhetsfunktionerna och fått dem godkännande från tredje parter, men vi gjorde inte ett tillräckligt bra jobb med pappersarbetet.  

Det är viktigt att poängtera att det handlar om dokumentation. Våra produkter är fortfarande säkra att använda, vilket också är anledningen till att det inte har införts något användningsförbud. Varken i Sverige eller i andra länder. 

När försäljningsförbudet trädde i kraft fick vi tre månader på oss att lägga fram en plan för hur vi skulle åtgärda redan installerade laddboxar i Sverige. Denna plan skickade vi till Elsäkerhetsverket den 14 juni, och den är uppdelad i två faser. 

Första fasen: Vattentät dokumentation 

Vi har redan arbetat i flera månader med att åtgärda bristerna i dokumentationen för Easee Home och Easee Charge. Vi håller på att genomföra alla återstående tester som en gång för alla kommer att dokumentera att våra produkter är minst lika säkra som om vi hade följt standarden till punkt och pricka. 

Vi arbetar tätt med världsledande, oberoende och ackrediterade testlaboratorier, som verifierar testerna och resultaten. Vi förväntar oss att vara klar med hela dokumentationsprocessen senast den 30 september. 

Den uppdaterade överensstämmelsedeklarationen kommer att göras tillgänglig för alla befintliga ägare av Easee Home och Charge. 

Andra fasen: Ny märkning 

Elsäkerhetsverket har påpekat att produkterna har bristfällig märkning, och att delar av den befintliga märkningen inte är synlig medan utrustningen är i bruk eftersom den är placerad bakom ett lock. 

Detta kommer vi tillsammans med externa experter att förbättra genom uppdaterade märkningsskyltar (klistermärken).  Dessa kommer att göras tillgängliga för ägare av Easee Home och Charge senast sex månader efter att dokumentationen är i sin ordning.