… og det fra selveste TÜV Rheinland.  

Hvem er TÜV?

TÜV består av flere selskaper, som TÜV Rheinland og TÜV SÜD. De opererer uavhengig av hverandre, har det samme oppdraget: Å opptre som en uavhengig tredjepart som inspiserer og sertifiserer produkter for å sikre at de møter spesifikke sikkerhets- og kvalitetskrav.

Kjent for å være blant de grundigste og strengeste i verden, noe som gjør et sertifikat fra TÜV til et svært høythengende kvalitetsmerke, og en solid bekreftelse på at ting er gjort riktig.

Da vi lanserte Charge Lite, tok vi et steg lenger enn normalt og fikk landet en EU-typegodkjenning, for mange mer kjent som et EU Type Examination Certificate.  

Hva er en EU-typegodkjenning? 

Sertifikatet er en bekreftelse fra et godkjent, uavhengig sertifiseringsbyrå – TÜV Rheinland i dette tilfellet – på at Charge Lite oppfyller nødvendige sikkerhets- og kvalitetsstandarder i Europa.  

Den vanlige metoden er å holde seg til det man kaller modul A.

Kort oppsummert:  

Modul A: Produsenten tester og vurderer produktet selv for å sikre at det overholder krav til sikkerhet og standarder. 

Modul B: En uavhengig tredjepart, som TÜV, bekrefter at produktet oppfyller alle krav til relevante standarder.  

Vi har anskaffet Modul B fordi vi både titt og ofte snakker om hvor sikre produktene våre er, og vi forstår at flere ønsket en bekreftelse fra en uavhengig og streng tredjepart.  

Tommel opp fra TÜV Rheinland.

Sertifikatet dekker:  

  • Helse- og elektrisk sikkerhet i samsvar med den europeiske ladestandarden (61851-1.). 
  • EMC: Produktet forstyrrer ikke andre elektroniske innretninger.
  • I tråd med reglene for bruk av radiospektrum. 

Hva ville vi oppnå?  

Økt tillit: Vi er sikre på at teknologien vår er trygg, og nå har vi i tillegg fått en ekstern tungvekter (TÜV) som bekrefter dette.  

Bekreftet samsvar: Vi overholder kravene i Radiodirektivet (RED), og kan dermed garantere at laderen er effektiv, trygg og at den ikke forstyrrer annet utstyr . 

Åpenhet: Vi har gitt fullt innsyn i dokumentasjonen vår til uavhengige eksperter, som har gått over den med lupe før de gav oss godkjent-stempelet.  

Vi er ubeskrivelig glade for å få tryggheten en EU-typegodkjennelse gir oss. Dette er ikke bare et dokument vi henger på veggen (vi gjør selvsagt det også), men en forsikring til alle samarbeidspartnere og kunder om at teknologien vår er sikker, pålitelig og oppfyller alle viktige krav og standarder i Europa.  

Til slutt: Tusen takk til dere som står støtt ved vår side mens vi fortsetter på veien videre mot å gjøre alle ladeøkter enda smartere, enda tryggere og enda mer pålitelige.