Elsäkerhetsverket kunngjorde denne uken at det ikke trengs fysiske utbedringer på allerede installerte ladebokser av typen Easee Home og Charge.

Begrunnelsen var at feilene som kan oppstå foreløpig ikke utgjør noen fare for personer eller eiendom. For å kartlegge eventuelle langtidseffekter som følge av slitasje og bruk, har Elsäkerhetsverket samtidig bedt om at Easee leverer en prognose over forventede feil, samt rapportering av faktiske feil i ettertid. Det er et tiltak vi gledelig imøtekommer. 

I Norge har Nkom, som har ventet på en endelig avgjørelse fra svenskene, bekreftet at de stiller seg bak Elsäkerhetsverkets beslutning. Det innebærer at det heller ikke her blir krav om å gjøre endringer i installasjonen eller på installerte ladebokser. 

– Dette er en milepæl for Easee og alle partnerne våre. Vi vet at produktene våre er sikre, og har jobbet hardt med å styrke den tekniske dokumentasjonen. Avgjørelsen fra Elsäkerhetsverket bekrefter vi har lyktes med dette, og våre eksisterende kunder kan dermed endelig slappe av og fortsette å lade uten å bekymre seg for sikkerheten, sier CEO i Easee, Erik Færevåg. 

Easee vil gjerne benytte anledningen til å sende en stor takk til sluttkunder, partnere og elektrikere for den massive støtten vi har fått det siste året. <3

Les mer: 

Pressemelding hos Nkom/DSB

Pressemelding hos Elsäkerhetsverket