Easee heeft een aantal uitdagende maanden achter de rug. Dit heeft alles te maken met de beslissing van Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse instantie voor elektrische veiligheid. In maart 2023 heeft ESV een verkoopverbod in Zweden gelegd op twee producten van Easee: de Easee Home en Easee Charge. Een van de redenen hiervoor is dat ESV de technische documentatie van de Easee Home en Easee Charge onvoldoende acht.  

Hieronder bieden we je een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. We doen ons uiterste best om de informatie op deze pagina zo volledig en actueel mogelijk te houden. Gezien de steeds veranderende situatie kunnen we dit echter niet altijd garanderen.  

Laatste update: 27. juli 2023 

Tijdlijn 

 • Maart 2023: de Zweedse instantie Elsäkerhetsverket (ESV) stelt een verkoopverbod in op de Easee Home en Easee Charge in Zweden. Eén van de belangrijkste argumenten van het verkoopverbod is de onvolledige documentatie voor de twee producten. ESV stelt géén verbod op het gebruik van de  Easee Home of Easee Charge. Ook wordt er geen terugroepactie ingesteld. Wie een Easee Home of Easee Charge heeft, kan deze gewoon blijven gebruiken. Easee ASA is in beroep gegaan tegen de uitspraak van ESV. Naar verwachting wordt de rechtszaak dit najaar afgerond.  
 • April 2023: de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in Nederland neemt het besluit van ESV over. Het is namelijk aan elke autoriteit zelf om te beslissen hoe ze omgaan met de beslissing van ESV. Ondanks dat de Easee Home en Easee Charge uit de handel zijn genomen, kunnen gebruikers in Nederland de Easee Home en Easee Charge-lader blijven gebruiken als gewoonlijk.  
 • Juni 2023: Nkom, de Noorse regelgevende instantie, laat na eigen onderzoek weten geen bezwaar te maken tegen het verkoopverbod van ESV. Er geldt echter géén verkoopverbod in Noorwegen. Nkom geeft aan het juridisch proces in Zweden af te wachten, dat naar verwachting dit najaar wordt afgerond. In een persbericht zegt Nkom geen aanwijzingen te hebben om te constateren dat de Easee Home en Easee Charge-laders onveilig zouden zijn. Beide laders kunnen gebruikt blijven worden als gewoonlijk.   
 • Juli 2023: het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) laat middels een brief aan verschillende partners weten dat de Easee Home en Easee Charge-laders uit de handel genomen dienen te worden. Ook zouden deze producten volgens het BIPT niet meer gecommercialiseerd of geïnstalleerd mogen worden. In de brief verwijst het BIPT naar de besluitvorming van Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid. 
 • Toekomst: Easee brengt binnenkort een nieuwe productlijn van autoladers uit. De documentatie zal uiteraard volledig op orde zijn voordat de nieuwe producten gelanceerd worden.  

Waarom worden de Easee Home en Easee Charge in sommige landen uit de handel genomen?

Laten we bij het begin beginnen: Zweden. Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse instantie voor elektrische veiligheid, heeft een inspectie van diverse elektrische autoladers gedaan, waaronder de Easee Home en Easee Charge en besloten een verkoopverbod te leggen op deze twee producten. Eén van de redenen voor het verkoopverbod is dat ESV geconstateerd heeft dat Easee de veiligheid van de Easee Home en Easee Charge-laders niet voldoende kon aantonen in het technische dossier dat aan ESV was verstrekt. ESV heeft toen besloten de verkoop van de laders te verbieden in Zweden totdat de veiligheid op een goede manier is gewaarborgd.  

In het geval van Nederland heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) actief aangegeven het besluit van ESV over te nemen, waardoor de Easee Home en Easee Charge sinds april 2023 uit de handel in Nederland zijn genomen. In juli 2023 laat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) weten dat ook in België de Easee Home en Easee Charge uit de handel genomen dienen te worden. Vanaf dat moment verwerkt Easee helaas geen orders meer van de Easee Home en Easee Charge in België. Zowel RDI als het BIPT verwijzen in hun argumentatie naar de besluitvorming van ESV. 

Belangrijk om te weten: 

 • Het verkoopverbod geldt alleen voor de twee producten Easee Home en Easee Charge, niet voor andere bestaande of nieuwe Easee-producten.  
 • Inmiddels is de documentatie sterk verbeterd en is de veiligheid van Easee Home en Charge ook opnieuw bevestigd door geaccrediteerde testinstituten.  
 • Easee ASA is in beroep gegaan tegen het verkoopverbod van ESV. Nu is het aan de Zweedse rechtbank om te beslissen of het verkoopverbod door de Zweedse markttoezichtautoriteit al dan niet gerechtvaardigd is. 

Er is niet besloten tot een terugroepactie van reeds geïnstalleerde Easee-laders. Ook kun je, wanneer je een Easee Home of Easee Charge geïnstalleerd hebt, deze blijven gebruiken zoals gewoonlijk. De producten zullen geüpdatet blijven worden. De app, cloud-oplossing en connectiviteit functioneren precies zoals voorheen.   

Wat betekent het verkoopverbod voor andere Europese landen? 

De gevolgen van de uitspraak van ESV voor andere EU/EER-landen is niet altijd even duidelijk geweest. Dit komt onder andere doordat er weinig soortgelijke situaties zijn waarop men zich kan baseren en omdat het (juridisch) proces rondom de Europese wet- en regelgeving complex ligt. Dit is wat we hier nu over kunnen vertellen.     

Nadat de EU/EER-landen in maart 2023 geïnformeerd werden over de Zweedse beslissing, kregen ze 90 dagen te tijd om: 

 • beroep aan te tekenen tegen het verkoopverbod in Zweden als zij het onterecht vinden. 
 • niet in beroep gaan tegen de beslissing van Elsäkerhetsverket, maar de rechtszaak in Zweden af te wachten. 
 • de beslissing van ESV in hun land over te nemen zonder eigen beoordeling en/of onderzoek uit te voeren.

De periode van drie maanden liep af op 17 juni 2023. 

Tot op heden is er geen autoriteit geweest die bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing van ESV. Door de lopende beroepsprocedure in Zweden is het nu duidelijk dat het aan elke autoriteit zelf is om te beslissen hoe ze hiermee omgaan. In het geval van Nederland heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) actief aangegeven het besluit van ESV over te nemen, waardoor er sinds april 2023 een verkoopverbod geldt in Nederland. Nkom in Noorwegen heeft geen bezwaar getekend tegen de beslissing van ESV, maar dit betekende niet dat er een meteen een verkoopverbod gold in Noorwegen. Nkom geeft aan het juridisch proces in Zweden af te wachten, dat naar verwachting dit najaar wordt afgerond. 

In Nederland en België zijn de Easee Home en Easee Charge-producten uit de handel genomen. In Luxemburg gaat de verkoop door als gewoonlijk.  

Het is belangrijk om te benadrukken dat het besluit van ESV tot een verkoopverbod alleen geldt voor de Easee Home en Easee Charge-producten. Het geldt dus niet voor andere (toekomstige) producten en/of accessoires.

Hoe ziet Easee de toekomst?  

We blijven als Easee innoveren. We staan achter onze mensen, producten en innovaties en brengen de komende maanden nieuwe laders uit – de eerste producten van de volgende generatie Easee-laadrobots.  

We hebben als bedrijf zeker een uitdagende tijd doorgemaakt. Een periode waarin we ontzettend veel hebben geleerd en beter begrip hebben gekregen van de regelgeving en wat nodig is wanneer we nieuwe producten lanceren. 

Op dit moment werken we hard aan de uitbreiding van ons productportfolio. De conclusie van Nkom, de open dialoog die wij met hen hebben en de ondersteuning van externe experts helpen ons om ervoor te zorgen dat alles honderd procent in orde is voordat we onze nieuwe producten op de markt brengen.  

Kortom, we richten ons nu op de volgende activiteiten: 

 • We zijn momenteel bezig met de laatste verbeteringen in de documentatie van de bestaande producten Easee Home en Easee Charge. 
 • Samen met experts implementeren we uitgebreide interne compliance-trajecten om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie nooit meer voorkomt. 
 • Binnenkort lanceren we nieuwe producten. Naar verwachting wordt eind zomer 2023 het eerste product van een nieuwe generatie Easee-laders geïntroduceerd. 

 • Q&A 08 Åpne/lukk

  • Nkom maakt geen bezwaar tegen ESV’s verkoopverbod van de Easee Home en Easee Charge-laders. Wat betekent dit voor Noorwegen? En de Benelux? Open/close

    

   Nkom heeft laten weten geen bezwaar te maken tegen de conclusie van ESV. Dit betekent echter niet dat er een onmiddellijk verkoopverbod in Noorwegen geldt. Nkom wacht de conclusie in de rechtszaak in Zweden af. Dit zal naar verwachting op z’n vroegst in de herfst worden afgerond. Er geldt tot die tijd in elk geval geen verkoopverbod in Noorwegen. Ook zijn er geen andere belemmeringen voor onze activiteiten. Nkom heeft bovendien in haar eigen risicobeoordeling geconcludeerd geen aanwijzingen te hebben dat de laders onveilig zouden zijn.

   De conclusie heeft geen invloed op reeds geïnstalleerde Easee Home en Easee Charge-laders. Dit geldt dus ook voor de laders in de Benelux. Ondanks dat de Easee Home en Easee Charge uit de handel zijn genomen in Nederland en België, kunnen gebruikers die een Easee Home of Easee Charge geïnstalleerd hebben, gewoon blijven laden als gewoonlijk. Zo blijft de app met cloud-connectiviteit werkzaam. Bovendien zijn onze laders zo ingesteld dat ze, ongeacht de verbinding met de cloud, kunnen blijven laden via onze offline fall-back modus. Als extra maatregel werken we in eerste instantie aan het beschikbaar stellen van de app via bluetooth, zonder cloud-connectiviteit, en later ook aan de beschikbaarheid via andere lokale bedieningen. 

  • Ik heb een Easee Home / Easee Charge-lader. Wat moet ik doen? Open/close

   Je hoeft niets te doen. Je kan gewoon gebruik blijven maken van je lader. Het uit de handel nemen van de Easee Home en Easee Charge heeft geen invloed op reeds geïnstalleerde laders. Er is geen sprake van een terugroepactie. Bovendien heeft Nkom in haar eigen risicobeoordeling geconcludeerd dat de laders nog steeds veilig te gebruiken zijn.

    

   Kortom, de laadervaring wordt op geen enkele manier beïnvloed. De producten worden nog steeds bijgewerkt en de Easee app, cloud-oplossingen en andere tools blijven werken als gewoonlijk.  

  • Wat kun je ons vertellen over het proces in andere EU/EER-landen? Open/close

   Vanaf het moment dat het verkoopverbod van de Easee Home en Easee Charge-laders werd opgelegd in Zweden – op 16 maart 2023 – hebben de overige EER-landen 90 dagen de tijd gehad om te bekijken of ze de beslissing van Zweden zouden volgen, of dat ze hun eigen proces zouden starten. Tot op heden is er geen autoriteit geweest die bezwaar heeft aangetekend tegen de beslissing van ESV. Door de lopende beroepsprocedure in Zweden is het nu duidelijk dat het aan elke autoriteit zelf is om te beslissen hoe ze hiermee omgaan.  

    

   Het RDI in Nederland en het BIPT in België hebben actief aangegeven het besluit van ESV over te nemen. Volgens het RDI en het BIPT moeten de Easee Home en Easee Charge uit de handel genomen worden. Gezien de huidige situatie verwerken we momenteel dan ook geen orders in Nederland en België wat betreft de Easee Home en Easee Charge.

    

   Het is belangrijk om te benadrukken dat het besluit van ESV tot een verkoopverbod alleen geldt voor de Easee Home en Easee Charge-producten. Het geldt dus niet voor andere producten en/of accessoires.  

  • Beschouwt Nkom de reeds geïnstalleerde Easee Home en Easee Charge laders van Easee als veilig? Komt er een gebruiksverbod? Open/close

   De conclusie van Nkom om geen bezwaar te maken heeft geen invloed op de reeds geïnstalleerde Easee Home en Easee Charge-laders. Nkom heeft in haar eigen risicobeoordeling geconcludeerd dat de laders nog steeds veilig te gebruiken zijn. Reeds geïnstalleerde laders kunnen gewoon gebruikt worden als voorheen. Veiligheid en innovatie zijn altijd onze focus geweest bij Easee. We zouden nooit toestaan dat klanten laden met een onveilig product.  

    

   Het laden van je EV met een Easee Home of Easee Charge wordt op geen enkele manier beïnvloed. De producten worden nog steeds bijgewerkt en de Easee app, cloud-oplossingen en andere tools blijven gewoon functioneren. 

  • Wat kun je ons vertellen over de veiligheid van gebruikers? Open/close

   De veiligheid van onze producten is altijd onze prioriteit geweest. We hebben strenge test- en kwaliteitscontroleprocessen om ervoor te zorgen dat onze producten aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoen of deze overtreffen. Onze producten zijn uitgebreid getest door toonaangevende onafhankelijke en geaccrediteerde testlaboratoria zoals TÜV SÜD.  

    

   Met behulp van onze cloud-oplossingen krijgen we ook na de installatie een constante stroom van gegevens, zodat we eventuele verbeteringsbehoeften snel kunnen identificeren. Wij blijven onze producten nauwlettend volgen en zullen, indien nodig, de vereiste updates of wijzigingen aanbrengen om de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. 

  • Vallen de Easee-laders nog steeds onder de garantie? Open/close

   Voor alle Easee-producten blijven de bestaande overeengekomen garanties gelden. 

  • Wat gaat Easee nu doen? Open/close

   We blijven innoveren en brengen de komende maanden nieuwe laders uit – de eerste producten van de volgende generatie Easee-laadrobots. We hebben als bedrijf een aantal uitdagende maanden achter de rug, maar we kijken ernaar uit om slimmere en groenere oplossingen te blijven ontwikkelen voor onze klanten. We hebben vertrouwen in onze mensen, producten en innovatie.   

  • Hoe zorgt Easee ervoor dat de nieuwe producten wel aan alle documentatie-eisen voldoen? Open/close

   We realiseren ons dat onze documentatie beter op orde had moeten zijn voordat we de Easee Home en Easee Charge op de markt brachten. We waarderen het dat ESV ons bewust heeft gemaakt van hun visie op de documentatievereisten en hebben veel geleerd van de situatie waarin we terecht zijn gekomen. We werken samen met zowel onafhankelijke als geaccrediteerde testlaboratoria en autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle documentatie aanwezig, goedgekeurd en geverifieerd is in alle opzichten voordat we nieuwe producten op de markt brengen. 

Heb je gevonden wat je zocht?

Het spijt ons dat je niet hebt gevonden wat je zocht

Hoe kunnen we verbeteren?