Det norske tilsynsorganet, Nkom, har kommet med en uttalelse og ferdigstilt sin rapport om laderne Easee Home og Easee Charge. Her finner du spørsmål og svar om saken.

NB! Oppdatert 23.04.2024:

Elsäkerhetsverket har nå konkludert med at Easee Home og Charge foreløpig ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for personer og eiendom, og har derfor bestemt at Easee ikke trenger gjøre fysiske utbedringer på allerede installerte ladebokser.

Nkom, som har avventet Elsäkerhetsverkets avgjørelse, stiller seg bak beslutningen. Det betyr at det heller ikke her til lands vil bli aktuelt med fysiske utbedringer av ladeboksene
eller installasjonen.

Les pressemelding fra Elsäkerhetsverket her
Les pressemelding fra Nkom/DSB her

Opprinnelig artikkel fra 2023 (utdatert):

Nkom kommer ikke til å protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak. Samtidig vil de ikke innføre et salgsforbud før saken er endelig avgjort i Sverige. Det skjer tidligst til høsten.

Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter.   

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen innvirkning. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri tillatt kunder å lade med et utrygt produkt. 

Nkom går ikke imot ESVs konklusjon om salgsforbud for Easee Home og Easee Charge. Hva betyr det for norske kunder?  

Nkom motstrider ikke ESVs konklusjon for Easee Home og Easee Charge. Det betyr imidlertid ikke at det innføres salgsforbud i Norge.

Nkoms utgangspunkt er at de ikke vil gjøre tiltak overfor Easee, og at et eventuelt salgsforbud ikke innføres før saken er avgjort i Forvaltningsdomstolen.

Nkoms konklusjon påvirker ikke allerede installerte ladere. Nkom har i sin egen risikovurdering kommet frem til at laderne våre fortsatt er trygge å bruke. 

Vi har vært i tett dialog med Nkom, og har opplevd denne som konstruktiv. Selv om vi er uenige, respekterer vi avgjørelsen deres. Vi har dokumentasjon fra verdensledende uavhengige og akkrediterte testlaboratorier som underbygger sikkerheten til våre ladere. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt. Nkoms egen risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for allerede installerte ladere.  

Vi erkjenner at vi ikke har hatt tilstrekkelig teknisk dokumentasjon på plass da produktene ble markedsført og lansert.  

Jeg har Easee-lader hjemme. Må jeg gjøre noe?  

Nkoms vurdering påvirker ikke allerede installerte ladere. Laderne er fortsatt trygge å bruke.

Ladeopplevelsen din vil ikke bli påvirket på noen måte. Produktene vil fortsatt bli oppdatert og både appen, skyløsningen og annet vil fortsette å fungere akkurat som før.  

Har dette noen innvirkning på virksomheten i resten av EU? Vil det bli innført et umiddelbart EU-salgsforbud? 

Nei. Per nå vil all virksomhet i EU fortsette som normalt. Våre ladere er tilgjengelige for salg som normalt overalt, bortsett fra Nederland, som har valgt å følge Sveriges salgsforbud. I Østerrike har vi midlertidig stanset salget selv. Vi fremholder at våre ladere er helt sikre, og at alle våre kunder kan lade trygt. Vi ville aldri tillate noen å lade med et utrygt produkt. 

Gjenværende EU-land har hatt 90 dager på seg til å vurdere om de vil følge Sveriges beslutning om å innføre et salgsforbud, eller starte sin egen prosess. Hvordan forventer dere at dette skal gå nå? 

Dersom ingen andre land motsetter seg ESVs konklusjon, vil salgsforbudet bli gjeldende i hele EU og EØS. Det skjer imidlertid ikke før saken er endelig avgjort – og dersom Easee ikke vinner frem – i Forvaltningsretten i Karlstad.

Det er viktig å understreke at saken kun gjelder Easee Home og Easee Charge. Vi vil om kort tid vise frem det første medlemmet i en ny generasjon Easee-ladere.  

Betrakter Nkom Easees allerede installerte ladere som trygge, eller vil det være et bruksforbud? 

Nkoms vurdering påvirker ikke allerede installerte ladere. Nkom har i sin egen risikovurdering kommet frem til at laderne våre fortsatt er trygge å bruke. Alle våre eksisterende kunder kan fortsette å lade som normalt. Sikkerhet har alltid vært vårt hovedfokus hos Easee, og vi ville aldri tillatt kunder å lade med et utrygt produkt. 

Ladeopplevelsen din vil ikke bli påvirket på noen måte. Produktene vil fortsatt bli oppdatert og både appen, skyløsningen og annet vil fortsette å fungere akkurat som før. 

Hva kan dere fortelle om brukersikkerhet? 

Sikkerheten til produktene våre er, og har alltid vært, vår høyeste prioritet. Vi har strenge test- og kvalitetskontrollprosesser på plass for å sikre at produktene våre oppfyller eller overgår relevante sikkerhetsstandarder. Produktene har vært gjennom omfattende testing og godkjenning av verdensledende, uavhengige og akkrediterte testlaboratorier som TÜV SÜD. 

Ved hjelp av våre skyløsninger får vi også en jevn strøm av data etter installasjon, for raskt å kunne identifisere eventuelle forbedringsbehov. 

Vi vil fortsette å overvåke produktene våre nøye og gjøre nødvendige oppdateringer eller modifikasjoner for å sikre kontinuerlig sikkerhet og pålitelighet. Til dags dato er mer enn en halv million Easee-ladere installert, og vi har data fra mer enn 60 millioner ladeøkter. 

Hva er de økonomiske konsekvensene av Nkoms beslutning? 

Salget av Easee Home and Charge og vår økonomiske situasjon vil bli påvirket, men vi er trygge på våre ansatte, produkter og innovasjoner. Vi har iverksatt flere tiltak for å forbedre vår økonomiske robusthet de siste månedene, derunder kostnadsreduserende tiltak og en kapitalinnhentingsprosess. Vi jobber også med flere produkter som snart vil bli lansert.  

Er Easee-ladere fortsatt dekket av garantien? 

Alle Easee-produkter er fortsatt dekket av deres eksisterende garantier. 

Hva vil Easee gjøre nå? 

Vi skal fortsette å innovere, og vil snart lansere en ny lader på markedet – det første produktet i neste generasjons Easee-ladere. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap, men vi ser frem til å fortsette å gjøre smartere og grønnere løsninger tilgjengelig for kundene våre. Vi er trygge på våre mennesker, produkter og innovasjon. 

Hvordan sikrer dere at de nye produktene tilfredsstiller alle dokumentasjonskrav? 

Vi har definitivt lært mye av situasjonen vi har stått i. Vi samarbeider tett med både uavhengige, akkrediterte testlaboratorier og myndigheter for å forsikre oss om at alt av dokumentasjon er på plass, godkjent og sjekket i alle instanser før vi slipper nye produkter på markedet. 

Fant du det du lette etter?

Beklager at du ikke fant det du lette etter

Hvordan kan vi forbedre oss?