Klistremerker? Javisst. Men det er bare en liten del av pakken.

Etter å ha gått gjennom den tekniske dokumentasjonen for Easee Home og Charge, innførte Elsäkerhetsverket i mars salgsforbud for de to laderobotene i Sverige. 

Årsaken var at vi ikke i tilstrekkelig grad kunne dokumentere at løsningene våre opprettholdt det samme sikkerhetsnivået som om vi hadde holdt oss til standarden. Vi hadde gjort omfattende testing av sikkerhetsfunksjonaliteten og fått tommel opp fra tredjeparter, men gjorde rett og slett ikke en god nok jobb med papirarbeidet.  

Det er viktig å understreke at det handler om dokumentasjon. Produktene våre er fremdeles trygge å bruke, noe som også er årsaken til at det ikke er lagt ned bruksforbud. Verken i Sverige eller i andre land.  

Da salgsforbudet i Sverige trådte i kraft, fikk vi tre måneder på oss til å legge frem en plan for hvordan vi ville utbedre allerede installerte ladebokser i landet. Denne planen sendte vi til Elsäkerhetsverket 14. juni, og den er delt i to faser. 

Første fase: Vanntett dokumentasjon 

Vi har allerede jobbet i flere måneder med å tette alle hull i dokumentasjonen for Easee Home og Easee Charge. Vi er i gang med alle gjenværende tester som én gang for alle skal dokumentere at produktene våre er minst like sikre som om vi hadde fulgt standarden til punkt og prikke.   

Vi jobber tett sammen med verdensledende, uavhengige og akkrediterte testlaboratorier, som verifiserer testene og resultatene. Vi forventer å være ferdig med hele dokumentasjonsprosessen senest 30. september.  

En oppdatert samsvarserklæring blir gjort tilgjengelig for alle eksisterende eiere av Easee Home og Charge.  

Andre fase: Ny merking 

Vi har fått påpekt at produktene har mangelfull merking, og at deler av den eksisterende merkingen ikke er synlig mens utstyret er i bruk da den er plassert bak et deksel.

Dette vil vi sammen med eksterne eksperter utbedre ved å lage oppdaterte merkeskilt – eller klistremerker –  om du vil. Disse blir gjort tilgjengelig for eiere av Easee Home og Charge senest seks måneder etter at dokumentasjonen er i orden.