Easee överklagar Elsäkerhetsverkets beslut 

Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden. 

Easee stands with Ukraine

In light of the ongoing situation in Ukraine we wanted to inform our customers and partners that we stand in solidarity for peace in Ukraine, and everywhere in the world.