Vårt mål är att hjälpa Sveriges fastighetsägare både företag och privatpersoner att få ett så energioptimalt system som möjligt. Idag hjälper vi kunder runt om i landet med att investera i dessa anläggningar och för tillfället driver vi flera olika projekt runt om i Sverige som lockat flera hushåll och företagare i kommunerna att investera i dessa system för elbilsladdning. Skalbar, Smart och Rättvis laddning till alla medlemmar i bostadsrättsföreningar och på alla arbetsplatser. EasyCharging är en One-Stop-Shop leverantör inom elbilsladdning där vi erbjuder att med egna installatörer leverera helt nyckelfärdiga projekt och lösningar. När projektet är levererat och anläggningen är överlämnad erbjuder vi ett Serviceavtal där tar vi hand om all administration och hantering av era användaravtal så att vi kan fakturera era användare för en helt rättvis fördelning av kostnader – allt inom ramen för vår lösning EC BILLING.