Elsäkerhetsverket meddelade denna vecka att Easee inte behöver göra några fysiska förbättringar på redan installerade laddboxar av typen Easee Home och Charge.

Anledningen var att de fel som kan uppstå inte utgör någon fara för personer eller egendom just nu. För att kartlägga eventuella långtidseffekter till följd av slitage och användning, har Elsäkerhetsverket samtidigt bett Easee att leverera en prognos över förväntade fel, samt rapportering av faktiska fel i efterhand. Det är en åtgärd som vi gärna tillmötesgår.

I Norge har Nkom, som har väntat på ett slutligt beslut från svenskarna, bekräftat att de står bakom Elsäkerhetsverkets beslut. Det innebär att det inte heller här blir några krav på att göra ändringar i installationen eller på installerade laddboxar.

– Det här är en milstolpe för Easee och alla våra partners. Vi vet att våra produkter är säkra och har arbetat hårt för att stärka den tekniska dokumentationen. Beslutet från Elsäkerhetsverket bekräftar att vi har lyckats med detta, och våra befintliga kunder kan äntligen slappna av och fortsätta ladda utan att oroa sig för säkerheten, säger VD för Easee, Erik Færevåg.

Easee vill passa på att skicka ett stort tack till slutkunder, partners och elektriker för det massiva stöd vi har fått det senaste året. <3

LÄS MER:

Pressmeddelande hos Elsäkerhetsverket

Pressmeddelande hos Nkom/DSB