Det är inte nödvändigt med typ B-skydd för att följa den ”nya” SEK 444.

Easee undertecknade idag en uppdaterad EU-försäkran om överensstämmelse för laddboxen Charge Lite. I den nya versionen deklareras det att DC-detektionen (RDC-DD) är i överensstämmelse med IEC 62955:2018.

För elektriker innebär detta att man fortfarande är i enlighet med SEK 444 om man installerar Charge Lite med RCD typ A, även efter att standardändringarna träder i kraft den 9 maj 2024.

Tillsammans med den nya EU-försäkran om överensstämmelse har också en funktionsbeskrivning för RDC-DD-hårdvaran i Charge Lite utarbetats. Denna är framtagen i samarbete med Rejlers.

Klicka på länkarna nedan för att hämta den uppdaterade EU-försäkran om överensstämmelse och funktionsbeskrivningen.

EU-försäkran om överensstämmelse

RDC-DD funktionsbeskrivning