Vi har precis fått ett EU-typintyg för vår Charge Lite. Det innebär att den teknik vi bygger är säker och uppfyller alla reglerande krav. 

Vem är TÜV?

TÜV består av flera företag, som TÜV Rheinland och TÜV SÜD. De opererar oberoende av varandra, men har samma uppdrag: att agera som en oberoende tredje part som inspekterar och certifierar produkter för att säkerställa att de uppfyller specifika säkerhets- och kvalitetskrav.

TÜV är kända för att vara bland de mest noggranna och strängaste i världen, vilket gör att ett certifikat från TÜV är en mycket uppskattad kvalitetsmärkning och en solid bekräftelse på att saker har gjorts på rätt sätt.

Ett EU-typintyg är kort sagt ett godkännande från ett inspektionsteam i toppklass (det är TÜV för oss), som bekräftar att vår laddare och alla dess tekniska detaljer uppfyller viktiga europeiska säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Det detaljerade och komplicerade 

Modul A: När företag säger, ’Lita på oss, våra grejer fungerar säkert eftersom vi har kontrollerat det själva.’ Detta är det vanliga sättet att göra saker.

Modul B: När ett godkänt expertteam (som TÜV) granskar det och säger, ’Ja, de har rätt. Allt är i toppskick!’

Även om vi bara behöver göra Modul A, gick vi den extra milen med Modul B eftersom ert förtroende betyder allt för oss.

Tumme upp från TÜV Rheinland.

Vad täcker detta certifikat? 

Det handlar helt enkelt om att se till att vår elbilsladdare Charge Lite är:

  • Godkänd för hälsa och elektrisk säkerhet (det inkluderar att följa laddningsstandarden 61851-1).
  • Uppfylla EMC-kraven (se till att den inte stör annan elektronisk utrustning). 
  • I enlighet med reglerna för radiospektrum (säkerställa tydliga och konsekventa signaler).

Varför har vi gjort detta?  

Det är en extra nivå av förtroende: Vi vet inte bara att vår teknik är solid, utan nu har vi även en extern auktoritet (TÜV) som säger samma sak.

Allt handlar om överensstämmelse: Vi följer RED-direktivet och säkerställer att vår laddare inte bara är effektiv, utan också super säker och inte stör andra enheter.  

Vi håller inga hemligheter: Våra dokument är inte bara undanstoppade; de har granskats och stämplats med godkännande av experter. Vi är otroligt glada över den här nyheten och ville dela glädjen och tryggheten som detta certifikat medför. Det är mer än bara ett papper; det är ett löfte om att vi levererar de säkra, högkvalitativa och pålitliga upplevelser för elbils laddning som vi alltid pratar om.

Ett stort tack för att ni har varit med oss på denna spännande resa mot en framtid där varje laddning är pålitlig, säker och EU-godkänd.