Polityka prywatności

1 WSTĘP

Easee AS (norweski numer organizacji 920 292 046) („Easee”) gromadzi dane osobowe w związku ze sprzedażą produktów i dostarczaniem usług związanych z ładowaniem, tworzeniem profili użytkowników w aplikacji Easee/ chmurze Easee/ portalu Easee, zapewnianiem wsparcia dla klientów i biuletynów informacyjnych oraz w związku z procedurami rekrutacyjnymi. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest firma Easee. Oznacza to, że Easee określa cele i metody przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i ujawnianych przez Easee, o celu ich przetwarzania oraz o związanych z tym, przysługujących Państwu prawach. Easee przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Easee zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki Easee przetwarza Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych adresowych.

Adres: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes 
e-mail: gdpr@easee.no 

2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, CEL I PODSTAWA PRAWNA

Easee przetwarza dane osobowe klientów prywatnych, osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie naszych klientów biznesowych, dostawców i innych współpracujących z nami kontrahentów, subskrybentów naszych newsletterów, użytkowników strony internetowej Easee, którzy zaakceptowali pliki cookie, użytkowników naszej aplikacji i chmury oraz innych osób, które kontaktują się z Easee, np. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Easee. Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w Easee, przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach oceny Państwa aplikacji.

Easee gromadzi Państwa dane osobowe na wiele sposobów, np. na podstawie informacji przekazywanych przez Państwa w związku z zakupem naszych produktów lub tworzeniem Państwa profilu użytkownika, za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez korzystanie przez Państwa z aplikacji lub portalu Easee lub poprzez korespondencję z Państwem drogą telefoniczną/mailową/formularzem kontaktowym na naszej stronie internetowej oraz w związku z naszą współpracą z dostawcami, klientami biznesowymi lub innymi kontrahentami, gdzie otrzymujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od samych Państwa, Państwa pracodawcy lub klienta. Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w Easee, wówczas możemy przechowywać dane osobowe pochodzące z informacji i rekomendacji, które podali Państwo w swoim podaniu.

Prosimy pamiętać, że nie mają Państwo obowiązku przekazywania danych osobowych do Easee. Jednak bez podania swoich danych osobowych nie będzie możliwe uzyskanie dostępu i korzystanie z aplikacji lub chmury Easee. Ponadto nie będziemy w stanie zapewnić Państwu wsparcia w zakresie obsługi klienta ani odpowiedzieć na Państwa pytania.

Easee przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Sprzedaż w sklepie internetowym, w trakcie której przetwarzane są dane umożliwiające kontakt, informacje dotyczące kart kredytowych, płatności itp. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b RODO, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży zawartej z Państwem, gdy dokonują u nas Państwo zakupu, w tym do dostawy Państwa produktu oraz w celu zafakturowania uzgodnionej ceny zakupu. 
 • Montaż/ Instalacja stacji ładowania Easee, w trakcie której adres i informacje techniczne lokalizacji, SSID i hasło sieci, jeżeli produkt ma być podłączony do sieci WiFi oraz numer telefonu prywatnego właściciela są przetwarzane przez podmioty trzecie, a mianowicie przez odpowiedniego instalatora/montera stacji ładowania, w czasie i w celu przeprowadzenia procesu instalacji
 • Oferta i zarządzanie aplikacją i chmurą Easee na Państwa koncie w chmurze Easee, w trakcie którego przetwarzane są nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail prywatnych właścicieli i administratorów stacji ładowania lub innych produktów, a także użytkowników mających dostęp do produktu. Ponadto przetwarzane są dane adresowe i techniczne lokalizacji, produkty zainstalowane w danej lokalizacji, historia zużycia lub użytkowania, historia zakupów klienta, numer seryjny, numer klienta, nazwa i identyfikator transpondera (key-chip), przybliżona lokalizacja produktu oraz dane diagnostyczne. Gdy produkt jest podłączony do sieci WiFi, przetwarzane są również SSID i hasło sieci.
 • Celem przetwarzania jest umożliwienie użytkownikom dostępu do produktów i instalacji wymagających wewnętrznej autoryzacji, zarządzania instalacjami, stacjami ładowania i innymi produktami, zapewnienie użytkownikom możliwości przeglądania historii produktów, czyli  zdarzeń dotyczących instalacji, umożliwienie użytkownikom przeglądania historii własnych sesji ładowania, umożliwienie im dostępu do lokalizacji lub do produktu oraz umożliwienie użytkownikom zalogowania się do aplikacji Easee. Aplikacja korzysta z tych samych danych logowania i bazy danych co chmura Easee, a Państwa dane dotyczące kontaktu są przypisane do lokalizacji i produktów, do których mają Państwo dostęp.
 • Dane osobowe, o które prosimy przy rejestracji profilu użytkownika, są niezbędne do potwierdzenia Państwa tożsamości i zapobiegania nadużyciom lub powielaniu Państwa profilu użytkownika.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z naszych interfejsów i chmury Easee lub do realizacji umowy, którą zawieramy z Państwem przy zakupie jednego z naszych produktów, a także art. 6 (1) lit. f RODO, co z kolei wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie bezpieczeństwa IT i danych oraz możliwości zapewnienia Państwu odpowiedniej obsługi klienta, np. poprzez umożliwienie Państwu aktualizowania Państwa danych osobowych w aplikacji Easee.
 • Obsługa klienta, w ramach której przetwarzane są dane osobowe takie jak numer produktu, nazwisko klienta, adres, lokalizacja oraz inne dane osobowe zawarte w zapytaniach o pomoc. Poprzez połączenie różnych niewrażliwych danych osobowych, takich jak wymienione powyżej, Easee może zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta. Podstawą prawną jest tu art. 6 (1) lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem. Ten rodzaj przetwarzania Państwa danych opiera się ponadto na art. 6 (1) lit. f RODO zgodnie z naszym uzasadnionym interesem zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi klienta.
 • Odpowiadanie na inne zapytania, które do nas docierają, w przypadku których gromadzimy nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz inne dane osobowe zawarte w zapytaniu lub skardze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodny z naszym uzasadnionym interesem, aby odpowiadać na zapytania i skargi oraz je rozpatrywać.
 • Zarządzanie naszymi relacjami z klientami biznesowymi, dostawcami i innymi kontrahentami, dla których przetwarzamy nazwiska i dane osób odpowiedzialnych za kontakty (np. pracowników) ze strony naszych klientów biznesowych, dostawców i innych kontrahentów, a także dane osobowe zawarte w umowach, bieżącej korespondencji handlowej, fakturach, protokołach ze spotkań itp. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodny z naszym uzasadnionym interesem zarządzania naszymi relacjami z klientami biznesowymi, dostawcami i innymi kontrahentami, w tym komunikacją z naszymi osobami odpowiedzialnymi za kontakty.
 • Wysyłanie biuletynów informacyjnych, podczas czego nazwisko i adres e-mail są podawane w celu wysyłania naszych biuletynów informacyjnych, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w sposób opisany powyżej w celu dostarczania biuletynów informacyjnych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a RODO (Zgoda). Swoją zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać za pośrednictwem chmury Easee lub kontaktując się z nami za pomocą danych do kontaktu podanych na górze tego dokumentu.
 • Odpowiedzi na otrzymywane przez nas zapytania, w których przetwarzamy imię i nazwisko, adres mailowy i/lub numer telefonu oraz wszystkie dane osobowe załączone w zapytaniu lub reklamacji. Podstawą prawną do przetwarzania jest Artykuł 6(1)f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania odpowiadaniem i zarządzaniem zapytaniami oraz reklamacjami.  
 • Zarządzanie naszymi relacjami z klientami biznesowymi, dostawcami oraz innymi partnerami, w którym przetwarzane są: nazwa i informacje kontaktowe podanych osób do kontaktu (np. Pracowników) u naszych klientów biznesowych, dostawców oraz innych partnerów, dodatkowo do danych osobowych zawartych w umowach, przychodzącej korespondencji biznesowej, rachunkach, protokołach z zebrań itp. Podstawą prawną przetwarzania jest Artykuł 6(1)f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania zarządzaniem naszymi relacjami z klientami biznesowymi, dostawcami i innymi partnerami, łącznie z komunikacją z naszymi osobami do kontaktu.  
 • Ulepszanie usług serwisowych oferowanych przez Easee, w trakcie których przetwarzane są dane osobowe zawarte w analizach technicznych, rejestrach i informacjach o korzystaniu z aplikacji lub portalu Easee w celu sporządzania statystyk i analiz mających na celu ulepszenie naszych usług i poprawę doświadczenia użytkowników naszej strony, jak również zapewnienie stabilności naszych usług. Dane osobowe lub techniczne z Państwa urządzeń wykorzystywane do takich celów będą podlegały agregacji i anonimizacji, tak aby na podstawie statystyk lub analiz generowanych w celu poprawy jakości naszych usług nie można było zidentyfikować Państwa jako osoby fizycznej.
 • Prosimy pamiętać, że niektóre z naszych produktów są wyposażone w czujniki położenia, które pozwalają nam określić, gdzie został zainstalowany dany produkt. Mimo że w profilu użytkownika nie podali Państwo swojego adresu, możemy zidentyfikować lokalizację produktów poprzez ich połączenie komórkowe. Informacje te są gromadzone ze względów bezpieczeństwa i nigdy nie są wykorzystywane do celów innych niż rozwiązywanie problemów i ulepszanie naszych produktów.
 • Podstawą prawną tego typu przetwarzania jest art. 6 (1) lit. f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w optymalizacji i zapewnieniu stabilności naszych usług.

Jeśli mieszkają Państwo w Polsce i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych czujnika położenia w sposób opisany powyżej, podstawą prawną jest art. 6 (1) a RODO (Zgoda).

 • Aby ulepszyć naszą stronę internetową i poprawić doświadczenia jej użytkowników, Easee wykorzystuje pliki cookie i inne metody zbierania informacji. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w ramach funkcji pomocy w Państwa przeglądarce.
 • Proces rekrutacji na wolne stanowiska pracy, podczas którego przetwarzamy Państwa CV, dokumenty referencyjne, podanie, certyfikaty, rekomendacje i inne dostarczone przez Państwa informacje. Brak przekazania takich informacji może spowodować, że nie rozpatrzymy Państwa wniosku lub nie zaoferujemy Państwu stanowiska w Easee. Dane osobowe są pobierane bezpośrednio od kandydata lub z przedstawionych przez niego materiałów. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia umowy z Państwem na podstawie Państwa zgłoszenia. Państwa podanie o pracę w naszej firmie i związane z tym przesłanie dokumentów traktujemy jako podanie o dokonanie oceny dokumentów nam dostarczonych, przeprowadzenie rozmów i skontaktowanie się z podanymi przez Państwa osobami polecającymi – celem zawarcia umowy o pracę. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych dotyczących podania o pracę przez okres dłuższy niż jeden rok po przeprowadzeniu procesu rekrutacji na potrzeby potencjalnych przyszłych ofert pracy, wówczas podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda). W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami za pomocą danych do kontaktu podanych na górze tego dokumentu.
 • Przestrzeganie wymogów i zobowiązań prawnych, np. przestrzeganie zobowiązań prawnych na mocy obowiązujących przepisów dotyczących rachunkowości oraz urzędowych rozporządzeń. W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. c RODO.
 • Zapewnienie praw Easee lub praw partnerów będących podmiotami zewnętrznymi do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych, które, jak możemy przypuszczać, są wnoszone przeciwko nam przez klientów, dostawców, kontrahentów, inne podmioty zewnętrzne lub organy władzy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych w celu egzekwowania naszych praw lub praw podmiotów zewnętrznych.

3 OKRES PRZECHOWYWANIA

Easee przechowuje Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania i zazwyczaj usuwa je w ciągu trzech lat od zakończenia umowy o korzystaniu z aplikacji i/lub chmury Easee lub na żądanie indywidualnego użytkownika.

E-maile od klientów wysłane na nasz e-mailowy adres pomocy technicznej są przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat od daty rozwiązania problemu.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, Easee zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w momencie wycofania jej przez Państwa. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Dane osobowe kandydatów są przechowywane podczas procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat nie zostanie zatrudniony przez Easee, dane osobowe zostaną usunięte w ciągu sześciu miesięcy od obsadzenia stanowiska, chyba że kandydat wyraził zgodę na dłuższy okres ich przechowywania.

Należy jednak pamiętać, że dłuższe przechowywanie danych osobowych może być konieczne ze względu na zobowiązania prawne, którym podlega Easee, np. przechowywanie w celach księgowych lub ze względu na uzasadniony interes Easee, np. w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Nadal mogą być przechowywane również informacje anonimowe, tzn. takie, których nie można powiązać z osobą fizyczną.

4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Easee przekaże dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przekazania.

Easee korzysta z zewnętrznych usług przetwarzania danych w celu gromadzenia, przechowywania lub innego przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, łącznie z naszymi usługami hostingowymi itp. Nasze wzajemne relacje z tymi usługodawcami reguluje umowa o przetwarzaniu danych, która między innymi zapewnia poufność i bezpieczeństwo informacji w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane lub przechowywane poza granicami UE/EOG. W takich przypadkach Easee zapewnia odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych UE dotyczących takiego rodzaju przekazywania danych lub przenoszenia danych do krajów posiadających zgodę Komisji UE. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat prosimy o kontakt.

Easee może przekazywać dane osobowe organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub nakazów organów publicznych, na przykład w celu spełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących rachunkowości lub podatków. W takich przypadkach za przetwarzanie przekazanych danych osobowych odpowiedzialne są właściwe organy.

E

5 BEZPIECZEŃSTWO

Easee szanuje Państwa prawo do prywatności i podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony prywatności swoich użytkowników, w tym poprzez wdrożenie fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków zapobiegających utracie, zmianie, kradzieży i nieupoważnionemu dostępowi do informacji przechowywanych oraz przetwarzanych w inny sposób.

6 WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY KOMERCYJNYCH STACJI ŁADOWANIA

Prosimy pamiętać, że w przypadku korzystania z komercyjnej stacji ładowania, Państwa rejestr obejmujący historię użytkowania i dane użytkownika związane z sesją ładowania będą przetwarzane przez właściciela lub administratora tej stacji ładowania. Dane użytkownika obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, pseudonim klucza Easee, adres e-mail, numer telefonu i SSID sieci WiFi, jeżeli produkt jest podłączony do sieci WiFi.

Dane te są zazwyczaj przetwarzane w celach rozliczeniowych, statystycznych i technicznych, w tym w celu zapewnienia stabilności ładowania i tym podobnych. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialni są operatorzy komercyjnych stacji ładowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt ze wspomnianymi wyżej operatorami stacji ładowania.

7 LINKI DO STRON INTERNETOWYCH, USŁUG I PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Strona internetowa i aplikacja Easee mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub usług zewnętrznych. Te strony internetowe i usługi prowadzą własne polityki prywatności, w których opisano sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych na strony internetowe dostawców zewnętrznych, przetwarzanie danych osobowych podlega polityce prywatności tych stron. Easee nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe dostawców zewnętrznych ani za przetwarzanie przez nie danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami użytkowania każdej odwiedzanej i używanej przez Państwa strony internetowej. Przykładem takiej usługi jest Upvoty, której używamy do gromadzenia opinii i sugestii dotyczących naszych produktów i usług.

Jeśli „zalajkują” Państwo fanpage Easee na Facebooku lub profile Easee na innych platformach społecznościowych, dołączą do grup lub zostaną ich członkami, informacje te zostaną przekazane odpowiedniej platformie. To samo dotyczy treści, które Państwo publikują i wpisów, które lubią Państwo na platformach społecznościowych. Easee i odpowiednia platforma są odpowiedzialne za dane osobowe, które zbierają i przetwarzają z takich platform społecznościowych. Easee uzyskuje dostęp do danych umieszczonych na profilach Easee w mediach społecznościowych w celu analizowania opinii i reakcji na produkty i usługi Easee, ale nigdy nie pobiera, nie przechowuje ani nie gromadzi takich danych. Easee wykorzystuje narzędzia Facebook Pixel i Google Analytics do celów marketingowych. Więcej informacji o tym, jak platformy społecznościowe przetwarzają dane osobowe, znajdą Państwo w polityce prywatności danej platformy.

S

8 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU

Jako osoby, których dotyczą dane, mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, wystąpienia do Easee o aktualizację lub poprawienie Państwa danych osobowych i/lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu ich przetwarzania i/lub żądania przeniesienia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z Easee, korzystając z informacji dotyczących kontaktu podanych w punkcie 1 lub za pośrednictwem niniejszego formularza.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Easee Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. W Norwegii właściwym organem nadzorczym jest Datatilsynet. W Niemczech mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego do spraw ochrony danych. W Polsce mogą Państwo skontaktować się z organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9 ZAUTOMATYZOWANE  PROCESY DECYZYJNE

Nie zamierzamy wykorzystywać zebranych od Państwa danych osobowych do jakichkolwiek zautomatyzowanych procesów decyzyjnych (w tym profilowania).

10 ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Easee jest dostępna na dole strony internetowej Easee oraz po zalogowaniu się do chmury Easee. Jeżeli Easee wprowadzi jakiekolwiek zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych, niniejsza polityka zostanie zaktualizowana, a zmiana zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej lub poprzez przekazane przez Państwa możliwości kontaktu z Państwem.

W przypadku zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych, które wymagają Państwa zgody, będziemy starali się ją uzyskać przed rozpoczęciem ich przetwarzania.

11 REMARKETING W GOOGLE ADS

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu w Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklamy utworzonych za pomocą Google Ads Remarketing z funkcjami przełączania między urządzeniami Google AdWords i Google DoubleClick. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda na mocy art. 6 (1) p. 1 lit. a RODO. W ten sposób na jednym z Państwa urządzeń końcowych (np. na tablecie lub komputerze PC) mogą być wyświetlane dostosowane do Państwa zainteresowań, spersonalizowane treści reklamowe, które zostały dopasowane do Państwa w zależności od wcześniejszego zachowania użytkowników podczas korzystania i surfowania na innym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym).

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Google połączy w tym celu Państwa historię odwiedzania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym zalogują się Państwo za pomocą swojego konta Google, mogą być wyświetlane te same spersonalizowane treści reklamowe.

W celu wspomagania tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione ID  użytkowników, które tymczasowo zostają powiązane z naszymi danymi Google Analytics, co umożliwia definiowanie i tworzenie docelowych grup odbiorców w celu kierowania reklam na różne urządzenia.

Mogą Państwo na stałe zrezygnować z remarketingu/targetingu na różnych urządzeniach, wyłączając na swoim koncie Google funkcję reklamy spersonalizowanej; w tym celu prosimy o skorzystanie z tego linku: https://adssettings.google.com/

Ponieważ dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z dostawcą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania. Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12 NIESTANDARDOWE GRUPY ODBIORCÓW NA FACEBOOKU (FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Facebook Custom Audiences”, narzędzia remarketingowego platformy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej „Facebook”).

Facebook Custom Audiences umożliwia nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach (tzw. „Facebook Ads”) osobom odwiedzającym naszą stronę internetową za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub za pośrednictwem innych stron internetowych, które również korzystają z Facebook Custom Audiences. Do tego celu wykorzystywany jest piksel (Facebook Pixel) dostawcy Facebooka o tej samej nazwie  (patrz wyżej).

Facebook Pixel umożliwia Facebookowi wyświetlanie naszych reklam na Facebooku, tzw. „Facebook Ads”, tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, a w szczególności wykazali zainteresowanie naszą ofertą online. W tym przypadku Facebook Pixel umożliwia również sprawdzenie, czy użytkownik, po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku, został przekierowany na naszą stronę internetową. Facebook Pixel wykorzystuje między innymi cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku na swoim koncie użytkownika, Państwa wejście na stronę z naszą ofertą online zostanie odnotowane na Państwa koncie użytkownika. Zebrane o Państwu dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na wyciąganie jakichkolwiek wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane te mogą być jednak powiązane przez Facebook z Państwa kontem użytkownika. Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika na Facebooku i są tam zalogowani, Facebook może przyporządkować to wejście na stronę do Państwa konta użytkownika.

Korzystając z „Facebook Custom Audiences” w połączeniu z Facebook Pixel, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez Facebook poprzez wykorzystanie Facebook Custom Audiences. O ile nam wiadomo, Facebook otrzymuje informację, że weszli Państwo na daną sekcję naszej strony internetowej lub kliknęli na jedną z naszych reklam. Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika na Facebooku i są tam zalogowani, Facebook może przyporządkować wejście na stronę do Państwa konta użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku ani nie zalogowali się, istnieje możliwość, że Facebook pobierze i zachowa Państwa adres IP oraz prawdopodobnie inne dane identyfikacyjne.

Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do wyświetlania reklam, które są dla Państwa istotne i interesujące, a tym samym do ulepszania naszej oferty i czynienia jej dla Państwa jako użytkownika bardziej interesującą. Podstawą prawną dla Facebook Custom Audiences i Facebook Pixel jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO (Zgoda).

Z naszym usługodawcą, Facebookiem, zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych w celu realizacji zamówień, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

Ponieważ dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z dostawcą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Facebook można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Informacje na temat Facebook Pixel można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Dezaktywacja Facebook Custom Audiences za pośrednictwem Pixela jest możliwa dla zalogowanych użytkowników na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Ponadto na następujących stronach internetowych mogą Państwo dezaktywować pliki cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Zwracamy uwagę, że również to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie.

13 REKLAMA MICROSOFT

Korzystamy z Microsoft Advertising firmy Microsoft Corporation („Microsoft”), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. W przypadku wejścia na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Advertising, na Państwa komputerze zapisywany jest plik tekstowy („cookie”). Microsoft Advertising i my możemy śledzić, kto został przekierowany na naszą stronę i wcześniej określoną stronę docelową („strona konwersji”) poprzez reklamę Microsoft Advertising. W szczególności rejestruje się liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Microsoft Advertising i ostatecznie dotarli do strony konwersji – dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są zapisywane. Podstawą prawną wykorzystania Microsoft Advertising jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO (Zgoda).

Aby zapobiec gromadzeniu opisanych powyżej informacji o Państwa zachowaniu, mogą Państwo odmówić lub dezaktywować wymagane ustawienia pliku cookie. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia przetwarzania danych powstałych w wyniku ustawienia pliku cookie poprzez zgłoszenie swojego sprzeciwu pod następującym linkiem: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE.

Ponieważ dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z Microsoft standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie wykorzystywanych przez Microsoft Advertising można znaleźć na stronie internetowej Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

13 ZNACZNIK LINKEDIN INSIGHT

Korzystamy również z tzw. znacznika LinkedIn Insight (lub LinkedIn Pixel) firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”). Dzięki integracji wspomnianego znacznika LinkedIn Insight możemy podczas korzystania z sieci społecznościowej LinkedIn lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej metody, wyświetlać Państwu jako użytkownikom naszej strony internetowej reklamy dostosowane do Państwa zainteresowań („Ads”), a my otrzymujemy dane statystyczne dotyczące osób wchodzących na stronę i dane demograficzne. Ponadto możemy oszacować Państwa skorzystanie z naszych reklam na LinkedIn i zainteresowanie naszymi ofertami za pomocą funkcji śledzenia konwersji, a poprzez retargeting także wyświetlać Państwu reklamy z LinkedIn na innych stronach internetowych. W ten sposób realizujemy cel, jakim jest poprawa skuteczności reklam zamieszczonych na portalu LinkedIn oraz uczynienie naszej strony internetowej dla Państwa bardziej interesującą.

Poprzez integrację znacznika LinkedIn Insight Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn, zarówno podczas korzystania ze strony internetowej LinkedIn, jak i stron, które mają wbudowany znacznik LinkedIn Insight. Za gromadzenie Państwa danych użytkowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i przekazywanie ich dostawcy odpowiadamy wspólnie z LinkedIn, natomiast za odpowiednie przetwarzanie w celu realizacji opisanych celów po przekazaniu danych odpowiada wyłącznie LinkedIn. Nie mamy wpływu na zakres i charakter wykorzystania danych przez LinkedIn, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: dzięki integracji znacznika LinkedIn Insight, LinkedIn otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie LinkedIn, LinkedIn może przypisać dane wejście na stronę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w LinkedIn ani się na nią nie zalogowali, istnieje możliwość, że dostawca pozyska Państwa adres IP, przedział czasowy i inne cechy identyfikacyjne i połączy je z przypisanymi Państwu aktywnościami.

Dezaktywacja znacznika LinkedIn Insight i dalsze zastrzeżenia dotyczące reklamy są możliwe w ustawieniach dotyczących reklam na stronie:  www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en i dodatkowo na stronie www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Dalsze możliwości ustawień i informacje można znaleźć w centrum ochrony prywatności LinkedIn: privacy.linkedin.com/de-de?lr=1/.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, tzn. integracja następuje wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo swoją zgodę odwołać.

LinkedIn przetwarza Państwa dane osobowe również w USA. Ponieważ dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z LinkedIn standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można uzyskać od usługodawcy, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; informacje na temat znacznika LinkedIn Insight: business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag?lr=1/; informacje na temat ochrony danych osobowych: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy/.

15 MENEDŻER ZNACZNIKÓW GOOGLE (GOOGLE TAG MANAGER)

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami stron internetowych za pomocą odpowiedniego interfejsu. Menedżer znaczników Google implementuje tylko znaczniki. Oznacza to, że nie wykorzystuje się żadnych plików cookie, a do Google w celu nawiązania połączenia przekazywany jest jedynie adres IP użytkownika. Menedżer znaczników Google uruchamia inne znaczniki, które mogą zbierać dane, jednak sam nie ma do tych danych dostępu. Jeżeli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona zachowana dla wszystkich znaczników śledzących, o ile zostały one wdrożone za pomocą menedżera znaczników Google.

Menedżera znaczników Google używamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj umożliwienie technicznej integracji innych narzędzi internetowych.

Ponieważ dochodzi do przekazywania adresu IP do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z dostawcą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania.

16 Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej. Google wykorzystuje te informacje również do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Państwa adres IP jest przetwarzany przez Google tylko w skróconej formie.

Z usługodawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych w celu realizacji zamówień, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

Ponieważ dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, konieczne są dalsze mechanizmy ochronne, zapewniające poziom ochrony danych zgodny z RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z dostawcą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych z zachowaniem poziomu ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie zakresu umowy, usiłujemy uzyskać od odbiorcy w USA dodatkowe uregulowania i zobowiązania.

Warunki użytkowania Google Analytics oraz informacje o ochronie danych osobowych są dostępne pod następującymi linkami:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/

Dane są usuwane, gdy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Usunięcie danych dotyczących użytkowników i poziomu zdarzeń związanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkownika) i identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android, IDFA [identyfikator Apple dla reklamodawców]) następuje nie później niż 14 miesięcy po ich zebraniu.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości nieograniczonego korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i analizowaniu Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

17 JAK GOOGLE WYKORZYSTUJE DANE Z WITRYNY

Wiele witryn i aplikacji korzysta z usług Google, aby ulepszyć swoje treści. Gdy integrujemy usługi Google, witryna dzieli się informacjami z Google.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

*** 

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022