Vi mennesker har en tendens til å ta sikkerhet for gitt i hverdagen. Samfunnet rundt oss er spekket med teknologi som skal gjøre livene våre tryggere og sikrere, om det er på mobilen, i skyløsningen eller i ferden over gangfeltet. I Easee utvikler vi morgendagens løsninger innen bruk og forvaltning av strøm, og styrker nå sikkerhetsteamet som skal ta vår teknologiutvikling til neste nivå.

I skyen – og der skal vi bli

Vi nærmer oss 300 medarbeidere og har et stort internt maskineri av informasjonsflyt, data og prosesser for å gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Dette fordrer dedikasjon og fokus på informasjonssikkerhet, risikostyring og beredskap. COO og styreleder Rita Bach Omdal forklarer litt om veien videre omkring utvikling av sikkerhetsteamet på denne måten:

– Vi bruker de beste systemene i verden, noe som er et veldig godt utgangspunkt for en strategisk tilnærming til vår videreutvikling i Norge og Europa. Avdelingen som nå skal bygges opp skal ha fokus på å forvalte det gode arbeidet som allerede er gjort, og gjøre oss klar for neste fase. Men bare for å avklare, her er det ingen gamle servere i kjelleren. Vi er i skyen – og der skal vi bli!

– Bygge opp, ikke rydde opp

I Easee liker vi å utfordre etablerte sannheter. Med det mener vi at satte rutiner og tradisjoner er til for å utfordres. Dette gjelder alle avdelinger i selskapet, også sikkerhetsavdelingen. Uavhengig av hvor en hører til i selskapet blir en utfordret på å tenke annerledes, bryte ut av satte mønstre, og vise både seg selv og omgivelsene at det finnes nye løsninger på gamle problematikker.

– Det er viktig å påpeke at de som kommer inn ikke skal rydde opp, men bygge opp. Kan vi understreke det?, sier Rita Bach Omdal. Hun har vært en del av selskapet siden 2019, og vært i førersetet under den eventyrlige veksten. Videre forklarer hun: – Med dette mener jeg at vi har ekstremt bra utgangspunkt for videre vekst, uten at det er noen ryddejobb. Det handler mer om å føre det eksisterende arbeidet videre, og det er jo både en luksusoppgave for den som kommer inn, og en anerkjennelse til de som har gjort fundamentet.

Fra velsmurt til «best in class»

– Easee er et velsmurt maskineri. Det er svært lite friksjon. Nesten skremmende lite vil jeg si. Nå er vi i en fase hvor ekspertene skal inn i fremtidige roller. Vi har nå styrket teamet med en ny Security Manager og en GDPR advokat. Vi skal gå fra velsmurt til «best in class». Og vi fortsetter å bygge teamet fremover. De nye ansatte som kommer inn skal få lov til å videreutvikle avdelingen på sin måte, med ulike personlighetstyper som hver bringer noe til bordet. Ingen kloninger, faktisk heller motsetninger. Disse skal jobbe inn en sterk sikkerhetskultur som skal vise igjen. Dette blir en styrket avdeling vi har valgt å kalle Protecting Easee. Her jobber vi med kontinuerlig opplæring og skaper en bevisstgjøring omkring sikkerhet i alle deler av selskapet, sier Rita. 

Hos oss vil fagfeltet bli møtt med respekt og anerkjennelse.
 Er du en som føler at du kan passe bra inn med våre ambisjoner, verdier og måte å se sikkerhet på – og ser seg selv som en del av Security teamet? Snart utlyses flere roller innen denne avdelingen. Stay tuned!