Et patent er først og fremst en beskyttelse på noe unikt som er skapt. Det er et juridisk vern og et hinder for at andre ikke skal kunne profittere på din oppfinnelse. En oppfinnelse som potensielt kan være en game-changer og som en har brukt tid, energi og penger på å skape. I Easee patenterer vi for å beskytte virksomheten vår og for å kunne jobbe videre med å lage kortreist og dedikert teknologi – i verdensklasse!

Helstøpte løsninger gir unike produkter

I Easee jobber vi for at produktene våre skal være gjennomtenkte og gjennomførte. For å skape helstøpte løsninger som er kompakte, miljøvennlige og som kundene våre bare elsker – må vi ofte tenke helt nytt. Det krever at vi må bruke mye ressurser på å teste ut ulike retninger, samtidig som vi tør å satse på utradisjonelle metoder for å løse komplekse utfordringer.

Patentene våre beskytter teknologien vår og er en sentral del av strategien vår om å bygge et solid fundament for videre utvikling. Med patentbeskyttelse av vår mest sentrale teknologi og løsninger kan vi fortsette å gjøre verden til en bedre plass, ved at vi kan bruke pengene våre på å utvikle nye og revolusjonerende produkter.

Easee laderobot

Men hva er egentlig et patent? Vår juridiske partner i Selmer advokatbyrå, advokat Nils Kristian Einstabland, beskriver patent på denne måten:

Et patent er en enerett til å utnytte en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt. Tidsperioden er vanligvis satt til 20 år. Patenter omfatter oppfinnelser innenfor det tekniske området – i motsetning til f.eks. frembringelser innenfor det litterære eller kunstneriske området som en bok, teaterstykke, musikkverk som kan beskyttes med opphavsrett. 

Patent tildeles i Norge av Patentstyret. Patent i andre land kan oppnås på ulike måter. De to viktigste vilkårene for å få patent er at oppfinnelsen er ny og at den må skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før. Patentstyret hjelper til med å vurdere om oppfinnelsen er ny og om den representerer en tilstrekkelig innovasjon til at patent kan meddeles.

Patenter som gir verdi til forbrukeren

I Easee er vi stolte den patenterte teknologien i laderoboten vår. De er med å bidrar til en ressursbesparelse på fire kilo kobber og plast per enhet, økt produktsikkerhet, en mye enklere installasjon og support, samt en bedre utnyttelse og fordeling av den tilgjengelige energien i et ladeanlegg.

Type 2-kontakten og måten den er festet til kretskortet på gjør denne løsningen unik. Laderen har også en svært intelligent bakplate med RFID-brikke som legger til rette for automatisk konfigurering ved blant annet oppsett av Easee Ready.

Vår last- og fasebalansering handler om å gi brukerne balanse og å utnytte all tilgjengelig energi til enhver tid. Fasebalanseringen gjør det mulig å redusere kapasitetsbehovet med opptil 90%, samtidig som løsningen fører til en drastisk reduksjon av kostnader forbundet med installasjon og infrastruktur.

Våre 12 temperatursensorer er helt avgjørende for den totale produktsikkerheten i laderoboten. Disse er hovedgrunnen til at vi sover godt om natten, vel vitende om at alle kundene våre er i trygge hender.

Beskytte i nåtiden – for fremtiden

Kjetil Næsje er vår visjonære Chief Technology Officer og har gjennom sin produktive karriere fått innvilget over 100 patenter. Han sier følgende:

Av og til kan du få en idé som du mener er unik. Da kan det være verdt å forsøke å beskytte den. Men du kan ikke patentere et problem. Det er kun den unike løsningen på problemet du kan få patent på. Og det er det vi har gjort i Easee. 

CTO Kjetil Næsje

Vi kunne ha valgt å patentere nærmere 20 ulike løsninger i vårt første produkt, men vi valgte å begrense oss til fire. Grunnen er enkel, ifølge Kjetil:

Patentering er en kostbar og tidkrevende affære. Det er nesten som å få barn. Det starter ganske rimelig og naivt, men så merker du at de bor hjemme lenge og at de krever sitt frem til de flytter ut. I patentverdenen er det nokså likt, hvor vi har en startkostnad på kanskje hundre tusen for en patent, men der totalkostnaden i patentets levetid fort havner på over en million kroner. Samtidig kan fokuset på å patentere stjele for mye av vår verdifulle tid, slik at det forhindrer videre teknologisk utvikling.

Konsekvenser og frekvenser

Selv om en patent gir beskyttelse, forhindrer det ikke kreativiteten til utålmodige og korttenkte konkurrenter. En kjent affære er Apple mot Samsung. To giganter som samarbeider om produkter, men som samtidig møtes i rettslige tvister. Den norske produsenten Stokke, som står bak den velkjente Trip Trapp-stolen, er også kopiert i flere land og har lagt seg på en stram linje for sitt design og sine patenter. Med betydelige gjennomslag.

Advokatbyrået Selmer forklarer noe av konsekvensen av å kopiere:

For selskaper som baserer virksomheten sin på en patentert oppfinnelse, er det viktig å beskytte patentet mot at andre kopierer oppfinnelsen eller lager noe som er veldig likt. Rettssaker om patentinngrep kan være veldig kompliserte og omfattende. Vi hadde for noen år siden en stor patentsak innen seismikkteknologi mellom to konkurrenter. Det var snakk om mye penger og viktige markedsposisjoner. Denne tvisten gikk over flere år og det var rettsaker i mange land.

Saken viser at patentvern er viktig i mange industrier der det kreves store investeringer for å ta frem et produkt som skal vare lenge. Men i andre næringer, som f. eks. innen software er det ofte viktigere å bruke ressursene sine på å ha en løpende videreutvikling og fornye løsningen sin enn å ha patent. 

PS: Vil du vite mer om våre patenter og hvordan vi jobber med strategisk teknologisk utvikling? Hør gjerne Easee Podcast episode syv, her!