Møt Jennifer Jordan (30). Hardware Development Engineer. Amerikaner, og nå en del av et nettverk bestående av de 50 fremste tech kvinnene i Norge. Og ja, hun har også flere NASA-finansierte testprosjekter på merittlista.     

Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv i 2023. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi.  På listen stod Jennifer Jordan fra Easee. 

«Da jeg mottok denne beskjeden trodde jeg nesten ikke på det først. Gjennom mesteparten av min karriere har jeg bare prøvd å blende inn i bakgrunnen, og fokusere på arbeidet. Å få en slik pris er virkelig en stor ære, og jeg er virkelig «excited», sier Jennifer.   

Norges 50 fremste tech-kvinner skal synliggjøre bredden av dyktige og ledende kvinner som arbeider med teknologi. En av kriteriene i denne kåringen fokuserer på at de nominerte jobber på alle nivåer, fra gründere av en teknologibasert bedrift, til toppledere med budsjett- og personalansvar, fageksperter og rådgivere. Kåringen omfatter privat, offentlig og ideell sektor, og er åpen for alle som identifiserer seg som kvinne. 
 
«Denne prisen er et flott tiltak som fremhever talenter, mangfold og gode rollemodeller som kan bidra til at flere velger et teknisk yrke. Jeg håper at vi en dag når et punkt hvor det er likeverdig representasjon i slike kåringer, sånn at det ikke kun handler om kvinner i tech, men heller fokuserer på innovasjonen og talentet til involverte», sier Jennifer.

Americana i Norge

Jennifer er opprinnelig fra Portland, Oregon, og flyttet fra USA til Norge i 2022. Hun startet som Hardware Development Engineer i Easee i september 2022, og har siden den gang vært med på å designe kretskortene som brukes i Easees elbilladere.  

Selv om hun er ny i EV bransjen, kan hun fortelle om en spennende studenttid innenfor romfart i USA. Som student jobbet hun blant annet med flere NASA-finansierte test-prosjekter.

«Jeg jobbet på flere NASA-prosjekter mens jeg gikk på skolen, blant annet et prosjekt kalt OreSat, hvor jeg var med på å utvikle en rakettmotor for en av Oregons første (og foreløpig eneste) satellitt. Under mitt siste studentprosjekt jobbet jeg med det elektriske systemet for en rakettmotor-test av flytende drivstoff, hvor jeg fikk bryne meg på en 3D-printet modell av en Liquid Fuel Rocket Engine. Dette var et prosjekt jeg jobbet med fra «hjemmelabben» min i garasjen under pandemien. Det var interessant!». 

 Hva er mer komplisert, Easee-laderen eller NASA-raketten? 

«Raketten, haha. Men laderen og økosystemet til Easee har større impact – så jeg er mer gira på det». 

Jennifer Jordan er Norges 50 fremste tech-kvinner i 2023, i en kåring fra Oda og Abelia
Jennifer Jordan, en av Norges fremste tech kvinner i 2023

Mangfold i tech-industrien

Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

«Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet», sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide.   

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. Det setter norske fortrinn i fare.   

Norges 50 fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker – også utenfra den typiske rekrutteringspoolen.  

«Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen», sier Søreide.  

Om kåringen

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen.

Etter en åpen nominasjonsprosess ble 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen har da lagt vekt på:

  • hvordan kandidatene utmerker seg på teknologiforståelse 
  • konkrete bidrag og prestasjoner 
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi