Med Easee Pay ligger betalingsløsningen klar til bruk når du leverer et fellesanlegg fra Easee, uten at det koster deg mer tid eller penger.

Et overordnet mål da vi utviklet Easee Pay, var å lage verdens greieste betalingsløsning for elbillading. Vi ville ha minst mulig mas, kjas og administrering for anleggseier, samtidig som det skulle være intuitivt og uproblematisk for sluttbrukerne.  

Null merarbeid for elektrikere

Like viktig var det å lage en løsning som falt i smak blant elektrikerne der ute. 

– Samtaler med elektrikere og installatører stod helt sentralt i utviklingen av Easee Pay, og vi fikk dannet oss et godt bilde av hva de ønsket seg – eller nærmere bestemt hva de ikke ønsket seg. Minst mulig av ekstraarbeid, merkostnader og drift i etterkant gikk igjen hos de fleste, sier produktsjef for Easee Pay, Martin Spinnangr.

Leverer du et fellesanlegg fra Easee, ligger betalingsløsningen klappet og klar.

Løsningen ble å legge hele systemet inn i Easee Portal, som allerede brukes av anleggseiere for å legge til nye brukere og følge med på anlegget. Når du leverer et fellesanlegg fra Easee, er altså betalingsløsningen allerede på plass. 

– Det senker terskelen for å være med å kjempe om de større anleggene i anbudsrunder. Det eneste man må passe på er å sjekke at mobil- eller WiFi-dekningen er grei, noe man kan gjøre på befaring. Så kan en eventuell oppgradering av nettverket selges inn sammen med ladeparken. 

Når anlegget er levert, er det bare for anleggseier å logge på Easee Portal, velge betalingsfanen og følge anvisningene. 

– Elektrikeren er ferdig når anlegget er strømsatt og papirene er levert, og kan konsentrere seg om neste oppdrag. Førstelinjesupporten for Easee Pay tar vi oss av selv, sier Spinnangr.