Vi vet at mange har spørsmål knyttet til den pågående saken med Elsäkerhetsverket. Her svarer vi på de vanligste.

Er det trygt å lade med Easee?

Ja. Alle våre kunder kan lade helt trygt. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus i Easee helt siden starten, og er noe vi jobber med hver dag. Våre kunder har vist oss tillit siden oppstarten av selskapet, og vi skal fortsette å gjøre oss fortjent til denne tilliten.

Easee har over en halv million installerte ladere i Europa, og har gjennomført 57,3 millioner ladeøkter. Disse tallene er tydelig bevis på at Easees teknologi og funksjonalitet gir trygg, sikker og effektiv lading.

Hvorfor undersøker Elsäkerhetsverket Easee?

Elsäkerhetsverket er tilsynsmyndigheten i Sverige som har ansvar for sikkerheten til elektriske produkter på det svenske markedet. Som en del av sin rolle og oppdrag har de et prosjekt hvor de undersøker seks ulike elbilladere. Vi har ønsket denne dialogen velkommen, og er positive til Elsäkerhetsverkets gjennomgang. Sikkerhet, åpenhet og tillit er viktig for oss i Easee, og vi er positive til at Elsäkerhetsverket setter fokus på sikkerhet.

Hva er Easees svar på Elsakerhetsverkets bekymringer rundt jordfeilvern?

Easee har innebygget jordfeilvern. Dette beskytter mot både AC- og DC-feil. Vernet testes automatisk mellom hver ladeøkt og minst en gang i døgnet.

Hva har gjort at samsvarserklæringer har blitt endret etter hvert?

Samsvarserklæring er en egenerklæring der man som produsent erklærer at produktet er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Vi har gjort fortløpende endringer i samsvarserklæringer for å tydeliggjøre at vi imøtekommer alle gjeldende sikkerhetskrav – da vår software oppdateres kontinuerlig.

Kan dokumentasjonen Easee leverer lede til farlige installasjoner?

Nei. Våre installasjonsvedlegg er tydelige og i henhold til gjeldende lovverk. Easee vil likevel revidere manualen med ytterligere spesifikasjoner omkring jordfeilvernet for å tydeliggjøre egenskapene og skape trygghet rundt løsningen.

Har Easee-laderne DC-beskyttelse, og hvordan fungerer dette?

Ja, Easee har både AC- og DC-jordfeilbeskyttelse. En presis og rask digital sensor detekterer eventuell lekkasjestrøm og signaliserer dette slik at strømmen brytes. Sensoren er utviklet og testet av en spesialisert tredjepartsleverandør. Lekkasjestrøm over 6mA DC eller 30mA AC vil utløse vernet.

Klarer Easee-laderne overspenningstester, og kan produktet utgjøre skade på kjøretøyet over tid?

Easee-laderen oppfyller alle overspenningstester som kreves. Produktet vil ikke under noen omstendigheter kunne utgjøre skade på kjøretøy.

Easee Home/Charge er dimensjonert for overspenningskategori III, tilsvarende kravet til sikringer, jordfeilvern og annet fastmontert utstyr.

Hvordan er dialogen deres med norske myndigheter, og hva er tankene rundt at de vil gjennomføre lignende prosesser som i Sverige?

Vi er svært positive til fokus på sikkerhet, og ønsker dialogen med norske myndigheter velkommen. Det er på mange måter en ny teknologi som innføres i samfunnet – i overgangen til elektrisk bilpark og et større fokus på smart strømforbruk i hjemmet. Det er sammen vi skal forme fremtidens strømnett og morgendagens forvaltning av elektrisitet – og vi ser frem til å være en aktiv del av dette. Vi kan ikke gjøre dette uten å spille på lag med myndighetene i markedene vi er i.

Fant du det du lette etter?

Beklager at du ikke fant det du lette etter

Hvordan kan vi forbedre oss?