Nå trenger du ikke lenger skrive avvik fra NEK 400 eller installere Type B-vern for å ha dokumentasjonen i orden. 

Easee skrev i dag under på en oppdatert samsvarserklæring for ladeboksen Charge Lite. I den nye versjonen deklareres det at DC-deteksjonen (RDC-DD-en) er i samsvar med IEC 62955:2018. 

Dette gjør hverdagen litt enklere og litt billigere for elektrikere, som dermed slipper å bruke ekstra tid på å skrive avvik fra NEK 400, eller montere fordyrende Type B-vern i Charge Lite-installasjoner. 

Sammen med ny samsvarserklæring er det også utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for RDC-DD-maskinvaren i Charge Lite. Denne er laget i samarbeid med Rejlers. 

Klikk på lenkene nedenfor for å hente oppdatert samsvarserklæring og funksjonsbeskrivelse.