Easee har mottatt bekreftelse fra Elsäkerhetsverket om at deres kontroll av våre elbilladere er ferdig, og at et salgsforbud vil bli ilagt I det svenske markedet umiddelbart. Elsäkerhetsverkets avgjørelse er kun gjeldende for Sverige. Våre ladere er tilgjengelige og godkjent for salg som normalt i Norge. 

Easee jobber med en anke både mot salgsforbudet og den umiddelbare tiltredelsen.  

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl, og legger til:  

– Våre kunder kan fortsette å lade trygt, som vanlig, og trenger ikke å foreta seg noe. Vi skal fortsette å kjempe mot denne avgjørelsen, og å jobbe for en grønnere fremtid og innovative produkter.  

Easee understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet, noe som også fremheves i Elsäkerhetsverkets rapport.  

Rapporten presiserer at det ikke er noe risiko for skade på folk eller produkter ved bruk av en Easee-lader.  

Det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land. 

Easee jobber med en anke mot salgsforbudet, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre. Vi forventer at den midlertidige forføyningen blir behandlet snarlig. 

Det vil også være en ordinær ankeprosess, hvor vi igjen vil bevise at våre ladere er blant de sikreste på markedet. Denne ankeprosessen kan ta opptil flere måneder, men hvis den midlertidige forføyningen aksepteres, vil det ikke foreligge noe salgsforbud i mellomtiden.   

 • Spørsmål og svar om saken 06 Åpne/lukk

  • Elsäkerhetsverket har ilagt Easee et salgsforbud. Hva betyr det for meg? Open/close

   Elsäkerhetsverket har ilagt Easee et umiddelbart salgsforbud. Det betyr at salg av ladere midlertidig vil opphøre i Sverige.

   Vi er sterkt uenige i Elsäkerhetsverkets avgjørelse og har gjennomgående dokumentert dette – både teknisk og juridisk. Easee vil anke både salgsforbudet og den den umiddelbare ileggelsen. Vi ser verken juridisk eller teknisk grunnlag for dette salgsforbudet, og vil jobbe for opphevelse umiddelbart.

   For de som har en Easee-lader installert, vil ikke salgsforbudet ha noen effekt. Elsäkerhetsverket understreker også i sin rapport at våre ladere ikke utgjør en trussel for verken folk eller eiendeler. Vi mener at vårt produkt er det tryggeste på markedet, og alle kunder kan lade trygt. Sikkerhet og innovasjon har vært det viktigste for Easee helt siden starten.

   Det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land.

   For deg som forbruker vil ingenting endre seg. Laderne vil fortsette å bli oppdatert – både appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før.

  • Hva er status nå og hva skjer videre mellom Easee og Elsäkerhetsverket? Open/close

   Easee jobber med en anke mot salgsforbudet, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre. Vi forventer at den midlertidige forføyningen blir behandlet snarlig.

   Det vil også være en ordinær ankeprosess, hvor vi igjen vil bevise hvorfor våre ladere er de tryggeste på markedet. Denne ankeprosessen kan ta opptil flere måneder, men hvis den midlertidige forføyningen aksepteres, vil det ikke foreligge noe salgsforbud i mellomtiden.

  • Anser Elsäkerhetsverket Easees allerede installerte ladere som trygge, og vil det være tilbakekall? Open/close

   Det blir ikke tilbakekall av noen installerte Easee ladere, og de anses dermed ikke som utrygge. I rapporten fremhever også Elsäkerhetsverket at laderne ikke utgjør noen risiko ovenfor mennesker eller eiendeler. Alle våre kunder kan fortsette å lade helt trygt. Sikkerhet har alltid vært vårt hovedfokus i Easee, og vi ville aldri latt kunder lade med en utrygg lader.

  • Har denne prosessen noen innvirkning på driften i Norge? Open/close

   All drift i Norge vil fortsette som normalt. Denne avgjørelsen gjelder kun i Sverige, og det vil ikke være noen endringer i driften i Norge. Våre ladere er tilgjengelige og godkjent for salg, som vanlig.

  • Hva skjer med teknisk support for mine Easee-produkter? Open/close

   Vi leverer samme teknisk støtte til våre ladere, våre skytjeneste og driftssystemer i alle markeder. Vår supportavdeling øker bemanning for å kunne være tilgjengelig og svare på alle spørsmål som måtte komme.

  • Hva skjer videre med oppdateringer på mine Easee-produkter? Open/close

   Vi kommer til å fortsette med å opprettholde og oppdatere våre produkter og systemer for å levere det absolutt beste til alle våre kunder uavhengig av marked.