For å drive innovasjonen videre har Easee utviklet egne løsninger og tatt i bruk ny og banebrytende teknologi der andre har tviholdt på fasitløsningen fra standarden. Dette har den siste måneden fått mye oppmerksomhet, men det er ikke derfor Easee har havnet i trøbbel. Det handler om dokumentasjon.  

— Vi har ikke dokumentert våre løsninger godt nok rett og slett, sier Easee-gründer og teknologisjef, Kjetil Næsje. 

Fem år er gått siden Easees første produkt ble lansert. Siden den gang er det blitt installert 600 000 laderoboter og firmaet har vokst til å bli den største ladeaktøren i Europa, med de mest fornøyde kundene.  

Men så smalt det. For én måned siden, 14.mars 2023 innførte Elsäkerhetsverket (ESV) salgsforbud for Easees laderoboter i Sverige. Det ble en dyr lærepenge.  

Kjetil holder på Easee-laderen og forklarer litt om dens funksjoner
Kjetil Næsje mener at mange utviklere kan føle seg forpliktet til å følge standarden 100%. Dette til tross for at deres ideer kan skape verdi til produktet gjennom å gjøre det tryggere, smartere, rimeligere eller mer bærekraftig.

— Laderne har vært trygge hele tiden. Men Elsäkerhetsverket etterlyste formell dokumentasjon som burde ha vært på plass da vi lanserte laderne. Det var der vi feilet, sier Næsje.  

I forkant av salgsforbudet fikk ESV tilsendt 15 uavhengige tester og ni interne tester som dokumenterer løsningene, men det var ikke nok.  

Mangelfull dokumentasjon 

Easee har klaget på salgsforbudet til Forvaltningsretten i Karlstad og sendt ESV en ny risikoanalyse som beviser at laderne har vært trygge hele tiden. 

— Når Elsäkerhetsverket i sitt vedtak påpeker risiko med våre løsninger så handler det om at de har gjennomgått mangelfull dokumentasjon, sier CEO i Easee, Jonas Helmikstøl.  

Et av hovedpunktene som ledet til ESVs salgsforbud handler om laderobotens integrerte RCD (jordfeilvern), og dokumentasjonen som skal vise hvordan dette fungerer.  

Tradisjonelle elektromekaniske jordfeilbrytere sier ikke fra om de har blitt skadet, om de er ødelagt som følge av kortslutning eller om de er blitt for gamle. Easees løsning er derfor tryggere, forklarer Næsje. 

Jonas Helmikstøl føler seg helt trygg på at løsningene til Easee er trygge og viser til uavhengige tredjepartstester som bekrefter sikkerheten.

— Vår RCD tester seg selv uten at brukeren trenger tenke på det. Denne selvtesten skjer automatisk mellom hver eneste ladeøkt, og én gang i døgnet ellers. Oppdages det for eksempel en kortslutning i et av reléene som starter og stopper ladingen, advarer det kunden og det vil ikke være mulig å lade, forklarer han. 

Helmikstøl legger til at dette ikke har blitt dokumentert godt nok opprinnelig.  

— Men den nye dokumentasjonen vi nå har sendt inn, går mer spesifikt på de tingene ESV adresserer, som for eksempel jordfeilvernet.  

Skal bli best i verden på dokumentasjon 

Den nye risikoanalysen ble bestilt i desember, men resultatene var ikke klare i tide. De ble sendt til Easee like etter at Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud.  

Hverken Næsje eller Helmikstøl ønsker å spekulere i om utfallet hadde vært annerledes om analysen hadde vært en del av den opprinnelige dokumentasjonen som ble sendt til ESV.  

Begge føler seg trygge på at løsningene til Easee er bedre enn standarden, men slår fast at dette selvfølgelig må dokumenteres bedre.  

— Hadde vi visst om dette, ville vi gjort det for lenge siden, sier Helmikstøl. 

Næsje legger til at det hele har vært en viktig lærepenge for Easee:  

— Vi skal sørge for at det aldri skjer igjen. Vi skal bli best i verden på dokumentasjon, sier Næsje