Det hersker mange spekulasjoner og det er blitt trykket mange usannheter omkring sikkerheten til Easee og våre løsninger de siste dagene. Vi ser derfor behovet for å betrygge forbrukere og forklare våre løsninger. Easee ville aldri latt noen kunder lade med en utrygg lader.

Elsäkerhetsverket kommer med bekymringer rundt jordfeilvernet. De er helt grunnløse.

Easee har integrert jordfeilvern i tråd med de sikkerhetskrav som stilles. Dette beskytter mot både AC- og DC-feil. Vernet testes automatisk mellom hver ladeøkt og minst en gang i døgnet. Dette er et tillatt alternativ for likestrømsjordfeilvern, og sikkerheten vår er grundig dokumentert.

Tradisjonelle jordfeilautomater er i utgangspunktet alltid koblet inn. En vanlig jordfeilautomat skal testes periodevis, og intervallene varierer fra noen få måneder til en gang i året. Easees vern er som standard koblet ut, og kobles aldri inn før det er testet og funnet i orden. Dette betyr at Easees kunder aldri får ladet uten jordfeilbeskyttelse, og alltid vil være beskyttet mot farlige jordstrømmer.

Dette gir en stor forbedring i sikkerheten, fordi man har et vern som kontinuerlig overvåkes i ladestasjonen, ved feil vil ladestasjonen ikke tillate lading. Sikkerheten i ladestasjonen med integrert jordfeilvern bekreftes og underbygges i en rapport av en anerkjent, tysk tredjepart.

– Våre ladere er helt trygge og alle våre kunder kan lade trygt hver dag. Når man driver med innovasjon så er prosesser som dette en del av gamet, og viktige. Vi har et helt fantastisk, innovativt og grønt produkt – hvor sikkerhet er den aller viktigste faktoren. Vi ville aldri tillatt noen å lade med en utrygg lader, sier Knut Arve Johnsen, teknisk sjef i Easee.

Andreas Jotorp, Partner Success Manager, og Knut Arve Johnsen, som er teknisk sjef i Easee.

Easee Home/Charge er dimensjonert for overspenningskategori III, tilsvarende kravet til sikringer, jordfeilvern og annet fastmontert utstyr. Easee-laderen oppfyller alle overspenningstester som kreves. Produktet vil ikke under noen omstendigheter kunne utgjøre skade på kjøretøy, og dette er grundig dokumentert gjennom egne og flere tredjepartstester.

– Elsäkerhetsverket bekrefter selv at det ikke er noen tilfeller som har ført til brann- og personskade. Det foreligger ingen risiko for dette, og det de frykter skal skje har aldri skjedd fordi våre produkter er sikre og trygge. Vi har nesten 60 millioner ladesesjoner som bekrefter dette. De anbefaler fremdeles ikke å slutte å bruke laderen, og har heller ikke kommet med advarsler eller bekymringer om videre bruk. Våre ladere er helt trygge og alle våre kunder kan lade trygt hver dag, sier Jonas Helmikstøl, gründer og daglig leder i Easee.