Vi skjønner godt at de pågående sakene med Nkom i Norge, ESV i Sverige og myndigheter i andre land kan være forvirrende – ja, kanskje til og med avskrekkende. Det viktigste å vite nå, er at produktene er trygge.  

Enten du er kunde, elektriker eller noe annet, så er det fritt fram å bruke Easee-produkter. Vil du ha en ny ladeboks, så er det bare å handle. Installerte ladebokser kan brukes akkurat som før. Både garanti og forsikring gjelder som normalt.

Hva handler saken om?

I mars la Elsäkerhetsverket (ESV) ned salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i Sverige. Sakens kjerne er utilstrekkelig dokumentasjon da produktene ble lansert. ESV har ikke funnet grunn til å legge ned bruksforbud eller trekke tilbake allerede installerte ladere.  

Andre land i EU og EØS fikk tre måneder på seg til å ta ta stilling til ESVs vedtak.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (Nkom), som tilsvarer ESV i Sverige, var raskt på ballen og satte i gang en undersøkelse av ladebokser på det norske markedet – med Easee først under lupen.

Dommen har falt – er det salgsforbud i Norge nå?  

Nei, det er ikke salgsforbud.  

Nkom kommer ikke til å protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak. Deres utgangspunkt er at de ikke vil gjøre tiltak overfor Easee, og at et eventuelt salgsforbud ikke innføres før saken er avgjort i Forvaltningsdomstolen i Sverige. Det skjer tidligst til høsten. 

Nå vet vi at ingen land i EU/EØS har valgt å protestere på ESVs avgjørelse, men det betyr ikke at det nå blir salgsforbud i hele EU/EØS. Det er opp til hvert enkelt hvordan de vil håndheve dette.  

Nederland er det eneste landet vi foreløpig er kjent med som har innført salgsforbud.

Hva skjer med installerte ladere i Norge? 

Nkoms konklusjon påvirker ikke allerede installerte ladere. Laderne er trygge å bruke.

Med andre ord kan du fortsette å lade trygt og smart, akkurat som før.  

Produktene vil fortsatt bli oppdatert og både appen, skyløsningen og annet vil fortsette å fungere som før. Alle Easee-produkter er fortsatt dekket av deres eksisterende garantier.  

Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri tillatt kunder å lade med et utrygt produkt. 

Hvordan kan vi vite at ladeboksene er trygge

Sikkerheten til produktene våre er, og har alltid vært, vår høyeste prioritet. Vi har strenge test- og kvalitetskontrollprosesser på plass for å sikre at produktene våre oppfyller eller overgår relevante sikkerhetsstandarder.  

Vi har dokumentasjon fra verdensledende uavhengige og akkrediterte testlaboratorier (bl.a. TÜV SÜD) som underbygger sikkerheten til våre ladere. Nkoms egen risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for allerede installerte ladere.   

Ved hjelp av våre skyløsninger får vi også en jevn strøm av data etter installasjon, slik at vi raskt kan plukke opp ting som bør forbedres. Til dags dato er mer enn en halv million Easee-ladere installert, og vi har data fra mer enn 60 millioner ladeøkter. 

Når det er sagt, så beklager vi at tilstrekkelig teknisk dokumentasjon ikke var på plass da produktene ble markedsført og lansert. Det tabben gjør vi ikke igjen, for å si det sånn… 

Kan man kjøpe Easee-produkter i Norge nå?  

Absolutt. Det er fritt fram å kjøpe, installere og bruke Easee-ladere.  

Hvor går veien nå?  

 Selv om vi innrømmer at dokumentasjonen har vært mangelfull, er det viktig for oss å bevise at produktene er trygge, én gang for alle. Vårt mål er at alle som eier eller forhandler laderne våre skal få den tryggheten de fortjener.  

Parallelt jobber vi med neste generasjon Easee-ladere – akkurat slik vi ville gjort uavhengig av sakene med Nkom og ESV. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap, men vi ser frem til å fortsette å bygge smartere og grønnere (og godt dokumenterte) løsninger for kundene våre. Mer info om dette kommer snart.