Forvirret av uttrykk som 1-fase, 3-fase, Type 2 og Mode 3? Ikke fortvil – her er en oppsummering av det du trenger vite om hjemmeladere

Mode 3 og Type 2: EU-standarden

Mode 3 er betegnelsen på en fastmontert ladestasjon der sikkerhetsfunksjoner, styring og andre smartløsninger er på plass i selve ladeboksen. I subjektivitetens navn kan vi dra frem Easees elbilladere som eksempler på Mode 3-stasjoner. 

Type 2 (også kjent som Mennekes), er standardkontakten for normallading av elbil i Europa. Denne kontakten støtter både 1-fase- og 3-faselading, og benyttes i alle Mode 3-ladestasjoner og majoriteten av nye elbiler.  

EU har bestemt at alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner skal tilby Mode 3-lading med Type 2-kontakt.

Type 1 er en enklere kontaktvariant som blir mindre og mindre brukt i Europa. Denne støtter kun énfaselading. 

Vær obs på å velge riktig ladekabel til bilen din. Selv om Type 2-kontakten er lik, leveres selve kabelen i forskjellige varianter. Forskjellene går blant annet på hvor mange ledere kabelen har, og hvor mye strøm som kan sendes gjennom disse. Noen biler har Type 1-kontakt, og da trenger du en kabel med Type 2 i den ene enden og Type 1 i den andre. 

Type 2-kontakt for normallading i Europa.
Type 2-kontakten er standardløsningen for normallading i Europa.

Mode 2 – for nødlading

Ved Mode 2-lading er styringsboksen montert på selve ladekabelen, som igjen plugges i en vanlig stikkontakt. Bør kun brukes som en sporadisk reserveløsning (nødlading). Regelmessig Mode 2-lading på fast biloppstillingsplass er underlagt strenge krav, og forutsetter i de fleste tilfeller en oppgradering av det elektriske anlegget. 

Hva er 1-fase og 3-fase?

Enkelt forklart har  1-faseinstallasjoner én (TN) eller to (IT) strømførende ledere inn i sikringsskapet ditt, mens 3-faseinstallasjoner har tre. Med et 3-faset inntak får du vesentlig mer strøm å bruke, sammenlignet med et énfaseinntak.  

Den kanskje viktigste fordelen er at man får fordelt strømforbruket på flere faser. Istedenfor å belaste både ledningsnett og hovedsikring opp mot maksgrensen, kan flere faser levere det samme strømtrykket uten å øke hvilepulsen.

Nettsystemer og ombordlader

I Norge har vi tre forskjellige nettsystemer for strøm: TN, IT og TT. De mest relevante forskjellene for deg som skal ha elbillading ligger i hvor mye strøm som kan leveres til bilen samtidig. 

NB! Forskjellene gjelder kun 3-fasede strøminntak. Har du 1-fase inn i huset vil den maksimale ladestyrken være lik for alle nettsystemene.  

Et trefaset TN-nettsystem er det gunstigste du kan ha for elbil-lading. Her er det få begrensninger på hvor stor ladekraft du kan få installert, og det er duket for å håndtere alle elbiler med den høyeste effekten kjøretøyet tillater.

Dersom du har et trefaset IT/TT-system er det ombordladeren til bilmodellen som avgjør om du kan få full utnyttelse av alle fasene. Det er foreløpig begrenset med biler som støtter dette, men utvalget har blitt noe bedre i senere tid.

Easee fungerer uansett 

Én av mange fordeler med Easees elbilladere er at du ikke trenger å tenke på hvilket nettsystem, eller hvor mange faser du kan bruke når du bestiller. Ladeboksene leveres ferdig utstyrt med koblingsklemmer, programvare og sikkerhetsløsninger for alle scenarioer. Enten du er begrenset til et 1-faset IT-nett eller kan boltre deg i et trefaset TN-system er produktet det samme.

Ladeboksen vil automatisk oppdage alle relevante faktorer for strømnettet i din bolig, og velge den tryggeste innstillingen for deg. Som kunde kan du manuelt velge en annen innstilling dersom du vet at din bil er i stand til mer enn det som detekteres automatisk.  

Rød Easee Laderobot på murvegg.
Easees ladeboks oppdager automatisk hvilket nettsystem og hvor mange faser den er koblet på.

Lastbalansering 

Stadig flere husstander har to elbiler, og ønsker muligheter for å lade begge eller til og med flere enn to samtidig. Med Easee er det helt uproblematisk å få plass en slik løsning uten å legge ut en ekstra kurs. Her er det bare å strekke en kabel fra den første elbilladeren i installasjonen til den neste, og koble til.

Dersom det allerede står en bil til lading når du kobler til bil nummer to, vil strømmen fordele seg likt mellom kjøretøyene – helt automatisk. Dersom det ikke er nok strøm å fordele mellom kjøretøy vil systemet sette bilen i kø frem til det er nok tilgjengelig strøm.

Gi hovedsikringen din et pusterom 

Ønsker du enda større kontroll, tar Easee Equalizer steget videre. Dette er en liten boks – eller hjerne – om du vil, som kobles direkte til smartmåleren i sikringsskapet ditt og overvåker det totale forbruket i huset ditt. Denne informasjonen sendes trådløst til elbilladeren via Equalizerens innebygde EaseeLink, og strømtrekket balanseres ut fra situasjonen.  Dersom du vasker klær mens pinnekjøtt-middagen står og putrer, og alle varmekablene i boligen står på maks – vil ladeboksen altså dempe strømtrekket frem til det er roligere tilstander. Temmelig smart, eller hva?

Les mer om Easee Equalizer 

Easee Equalizer.
Med Easees Equalizer trenger du ikke bekymre deg for at hovedsikringen ryker.