I Easee setter vi menneskene først, og det er gjennom tillit og eierskap til oppgavene som gjør at vi klarer å oppnå det mange synes er umulig. Det å gå fra et lokalt oppstartselskap til en global merkevare på kort tid. For å kunne skalere på dette nivået har vi gått for sky-løsning som gjør at produktene og funksjonaliteten blir lettere tilgjengelig, og kundereisen betydelig bedre. Nå er det på tide med de neste stegene – hvor vi skal skalere for et større verdensbilde.

Cloud – mye mer enn en metafor

For mange er cloud en metafor for noe abstrakt som en ikke har et konkret forhold til i hverdagen. Noe som bare eksisterer i en form av en hevet håndbevegelse uten at vi trenger å ta mer stilling til det. I Easee er cloud ensbetydende med muligheter, hvor Team Lead Arne Eirik Nilsen snakker varmt om hva fremtiden skal bringe med denne løsningen. På spørsmål om hva en sky egentlig er for oss dødelige, forklarer han følgende:

Clouden er et slags lagringssenter for informasjon som gjør samhandling og utvikling av produktet mye enklere. I stedet for å ha mange egne servere som håndterer all datatrafikk, har vi valgt å gå for en sky-løsning som prosesserer dette for oss. Ved å benytte en slik sky-tjeneste har vi muligheten for å skalere raskere når etterspørsel og kundebase blir større.

Funksjonalitet gir muligheter

Cloud-teamet i Easee jobber med å hele tiden utvikle nye tjenester for kunder og partnere, samtidig som de forbedrer alle eksisterende tjenestene vi allerede har tilgjengelig. Dette gjøres for å alltid ligge to steg i forkant, og gi sluttbruker en unik funksjonalitet i hverdagen. Arne Eirik utdyper hva dette innebærer:

Cloud-tjenesten vår muliggjør flere smart-funksjoner i produktene våre. Funksjoner som sparer kunden og samfunnet for unødvendig bruk av ressurser, samtidig som en får løsninger for en lettere og mer sømløs hverdag. Noen eksempler på det er lastbalansering mellom ladere, muligheten for å lade når strømmen er billigst via Tibber, autorisasjon av lading i borettslag, fjernstyring og betalingsløsninger.

Utvikling i praksis – direkte fra brukerne

Det er ingen tvil om at vi pusher grenser i Easee – og oppnår stadig resultater som forbauser. Så hvordan jobber cloud-teamet i praksis med å utvikle nye tjenester? Arne Eirik forteller entusiastisk at man jobber tett med blant annet produkt-teamet i Easee. Her jobbes det direkte med såkalte user-stories, hvor man analyserer feedback og behov fra brukerne av våre tjenester. Basert på denne metoden avklarer man hvilke funksjoner og tjenester som skal utvikles – og hvilke som skal skrotes. Etter at funksjonene er utviklet, og testet godt, sendes dette ut til «produksjon» og distribusjon til alle sluttbrukere. Alt via sky-løsningen.

Arne Eirik påpeker at cloud-teamet frem til nå har hatt fullt fokus på å utvikle en arkitektur og funksjonalitet som har dekket behovene for de første kundene og partnerne våre. Nå skal vi skalere for resten av verden, og videreutvikle nye funksjoner og løsninger som skal fungere i høy skala. 

Vi snakker om en skala som kanskje ikke er sett i Norge tidligere, på noe felt. Dette skal vi få til med å utvikle en tjenesteorientert arkitektur hvor de ulike tjenestene enkelt kan skaleres opp ved behov, og i takt med forventet vekst. Da kan vi utvikle i ro og i balanse – samtidig som vi vokser, sier Arne Erik.

The Easee way er veien å gå

Men hva er det som gjør det å jobbe som utvikler for Easee så unikt? Fra Arne Eirik kommer det raskt fra kontorstolen: 

Denne muligheten kommer kanskje en gang i livet! Det høres kanskje litt klisje ut, men for en som har vært i gamet en stund så kan jeg stå 100% inne for det. Det å få være med å bygge opp noe så banebrytende som skal skaleres til så mange brukere, og sette sitt preg på tjenester på den måten man får gjøre her, får man bare ikke muligheten til andre steder. I Easee finner du samtidig en enorm kompetanse, og mulighetene for faglig og personlig vekst er unike.

Helt på tampen valgte vi å spørre konkret om hvorfor andre utviklere burde gjøre som han og bli med Easee. Han lister opp følgende; 

  • Muligheten til å jobbe med banebrytende teknologi som skal løse store problemer og utfordringer for samfunnet og verden
  • Vår unike bedriftskultur som alltid setter menneskene først og ivaretar alle under den utrolige reisen vi alle er en del av
  • Det å få være med å bidra til å sette sitt preg på mangfoldige tjenester som skal gjøre hverdagen lettere for våre kunder og sluttbrukere over hele verden

Vi er bare i starten av det som er på vei til å bli et norsk teknologi- og industrieventyr uten sidestykke. Nå vil vi invitere flere med oss på reisen. Blir du vår neste Easeetonian i 2021?

Vi har følgende stillinger ute:

Cloud Architect 

Cloud-utviklere

Senior Software Developer