Alle snakker om bærekraft, om det grønne skiftet – og hvilke planer som må til for å gå fremtiden i møte. Men få av oss tar inn over seg hva det betyr i sammenheng med våre egne liv og jobbhverdag. Finnes det en måte å koble bærekraft til forretningskultur?  

Bærekraft er ofte knyttet til produksjon, logistikk og karbonavtrykket vi skaper med våre produkter og tjenester. Man kan påstå at bærekraft er et noe frittflytende begrep, som ikke akkumulerer mer enn diskusjoner og symbolpolitikk. Men la oss ikke svartmale det hele. Vi som samfunn har kommet langt siden det uvitende 80- og 90-tallet, med hensyn til å reflektere over konsekvensene av våre handlinger. Heldigvis ser vi at det skjer forbedringer, og at med generasjonsskiftene kommer økt fokus på bærekraft.  

Når det er sagt kan det også være at man må ha et mer nyansert bilde av bærekraftsmiksen. Forretningskultur for eksempel. Finnes det en måte å skape en mer bærekraftig forretningskultur enn den som eksisterer i dag?

Vår CEO og Chief Caretaker, Jonas Helmikstøl, entret scenen på TEDx Bærekraftigeliv i Bergen for å dele sine tanker om veien mot en bærekraftig forretningskultur. Hvor man setter menneskene først og leder med kjærlighet. En forretningskultur og en verden hvor kjærlighet dikterer hvor pengene går, ikke frykt og grådighet. Høres det for godt ut til å være sant?

«If we believe in the good in people, trust in them and empower them, they will thrive at work and they will create amazing results. It’s a positive, reinforcing loop of development and mastery.»

Jonas Helmikstøl