Vorige maand heeft Easee bericht ontvangen van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) dat zij de besluitvorming van Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid, volgt om een verkoopverbod in te stellen op de Easee Charge en Easee Home producten.  

Volgens het RDI zou de Easee Home en Easee Charge momenteel niet in Nederland verkocht mogen worden. Hierbij baseert het RDI zich op de visie van ESV.  

Er geldt geen verkoopverbod in België. 

ESV heeft haar bezorgdheid geuit over enkele technische elementen die volgens haar onvoldoende zijn gedocumenteerd voor de producten Easee Charge en Easee Home. ESV is niet tevreden over de oorspronkelijke technische documentatie van Easee. Easee ASA heeft ESV tijdens het onderzoek uitgebreide risicobeoordelingsdocumenten van onafhankelijke derden verstrekt om dit te herstellen.   

Wij waarderen het dat ESV ons bewust heeft gemaakt van hun visie op de documentatievereisten. Wij doen er alles aan om dit recht te zetten. Als en wanneer we nieuwe producten lanceren, zullen we ervoor zorgen dat de documentatie in orde is voordat we het op de markt brengen. 

Wij zijn het echter niet eens met de grondslag van dit verkoopverbod dat door ESV is ingesteld. Easee ASA onderneemt momenteel juridische stappen tegen het verbod in Zweden. 

ESV en het RDI hebben niet besloten tot een terugroepactie van reeds geïnstalleerde Easee-laders. 

Consumenten kunnen de Easee-laders dus blijven gebruiken en zullen dezelfde diensten en ondersteuning krijgen als dat ze van ons gewend zijn. Wij geloven dat onze laders één van de veiligste op de huidige markt zijn bij normaal gebruik conform de gebruiksaanwijzing.  

Meer weten over de situatie rondom ESV en RDI? Hieronder vind je een Q&A met de belangrijkste vragen en antwoorden.  

Voor (andere) vragen kun je terecht bij je contactpersoon bij Easee. Of stuur een mail naar benelux@easee.com.  

 • Q&A over de zaak Elsäkerhetsverket (ESV) en de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) 07 Åpne/lukk

  • Er geldt een verkoopverbod in Zweden en nu ook in Nederland. Waarom?  Open/close

   Laten we bij het begin beginnen: Zweden.  

    

   Zweden 

    

   Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid, heeft haar bezorgdheid geuit over enkele technische elementen die volgens haar onvoldoende zijn gedocumenteerd voor de producten Easee Charge en Easee Home. ESV is niet tevreden over de oorspronkelijke technische documentatie van Easee. Easee ASA heeft ESV tijdens het onderzoek uitgebreide risicobeoordelingsdocumenten van onafhankelijke derden verstrekt om dit te herstellen.   

    

   Eén van de zorgen over het gedocumenteerde bewijs van veiligheid heeft betrekking op de aardlekbeveiliging van Easee. Easee Charge en Easee Home hebben een geïntegreerde aardlekbeveiliging tegen zowel AC- als DC-fouten in overeenstemming met de essentiële eisen in de relevante richtlijnen. Deze aardlekbeveiliging wordt tussen elke laadsessie en minimaal één keer per dag automatisch getest. Dit is een toegestane optie in IEC 62955 (handmatig of automatisch).  

     

   ESV heeft niet besloten tot een terugroepactie van reeds geïnstalleerde Easee-laders.  

    

   Easee ASA heeft de technische documentatie bijgewerkt om alle noodzakelijke informatie, risicobeoordelingen en tests van derden toe te voegen die de veiligheid van de innovatieve technologie in onze producten ondersteunen. 

    

   Easee ASA is van oordeel dat de Easee-laders wel voldoen en is op inhoudelijke gronden van mening dat de beslissing van ESV onjuist is. Er is een beroep aangetekend door Easee ASA tegen het opgelegde verkoopverbod in Zweden. 

    

   Wij waarderen het dat ESV ons bewust heeft gemaakt van hun visie op de documentatievereisten. Ons doel is nu dat onze documentatie net zo goed wordt als onze producten, voor zover dat nog niet zou zijn. Als en wanneer we nieuwe producten lanceren, zullen we ervoor zorgen dat alles in orde is voordat we het op de markt brengen. 

    

   Nederland 

    

   Easee heeft bericht ontvangen van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) dat zij de besluitvorming van ESV heeft overgenomen. RDI heeft Easee verzocht om vrijwillig de verkoop te staken. 

    

   Het overnemen van het verkoopverbod in Nederland is het gevolg van de EU/EER-kennisgevingsprocedures. Dit houdt in dat bij kennisgeving van een genomen maatregel door een autoriteit in een lidstaat, een autoriteit van een andere lidstaat daarmee bekend wordt. Die kan deze kennisgeving vervolgens bekijken en bepalen of er in haar visie maatregelen genomen moeten worden voor op de producten op haar grondgebied en zo ja, welke maatregelen. De andere lidstaat kan ook tot de conclusie komen dat er omstandigheden zijn waarbij geen actie nodig is. Wat betreft Nederland heeft het RDI ervoor gekozen zich te baseren op de visie van ESV.   

    

   Het RDI heeft niet besloten tot een terugroepactie van eerder geïnstalleerde Easee-laders.  

    

   Wij zijn het niet eens met de grondslag van dit verkoopverbod dat door ESV is ingesteld en hebben dit grondig gedocumenteerd – zowel technisch als juridisch. Onze intentie en focus is dat de situatie zo snel mogelijk opgelost wordt.  

    

   Wij werken samen met een ervaren team van juridische deskundigen, zowel in Nederland als in Scandinavië, om ons voor te bereiden op verschillende scenario’s en hoe we deze situatie het beste kunnen aanpakken. Wij nemen alle scenario’s – zowel op korte als op lange termijn – in overweging.  

    

   We willen graag nogmaals benadrukken dat er geel verkoopverbod geldt in België.  

  • Welke producten vallen onder het verkoopverbod van Elsäkerhetsverket? Open/close

   Het verkoopverbod geldt voor de Easee Home en Easee Charge. Het verkoopverbod geldt niet voor andere Easee-producten, zoals accessoires of nieuw te lanceren producten. 

  • Waarom is er geen terugroepactie geweest van reeds geïnstalleerde Easee laders? Open/close

   ESV en het RDI hebben niet besloten tot een terugroepactie van reeds geïnstalleerde Easee-laders.

    

   Wij geloven dat onze producten tot de veiligste op de huidige markt behoren bij normaal gebruik conform gebruiksaanwijzing en dat gebruikers in veiligheid kunnen laden. Veiligheid en innovatie staan bij Easee al vanaf het begin voorop.  

  • Wat kun je ons vertellen over de veiligheid van de gebruiker? Open/close

   De veiligheid van onze producten is altijd prioriteit geweest. We hebben strenge test- en kwaliteitscontroleprocessen om ervoor te zorgen dat onze producten aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoen of deze overtreffen. Onze veiligheidsfuncties worden onafhankelijk getest door derden, waaronder Tüv Süd. Met behulp van onze cloud-oplossingen krijgen we ook na de installatie een constante stroom van gegevens, zodat we eventuele verbeteringsbehoeften snel kunnen identificeren. Wij zullen onze producten nauwlettend blijven volgen en zullen, indien nodig, de vereiste updates of wijzigingen aanbrengen om de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. 

  • Wat betekent dit voor eindgebruikers die al een Easee-lader hebben geïnstalleerd? Open/close

   Het verkoopverbod van ESV heeft op dit moment geen gevolgen voor reeds geïnstalleerde Easee-laders. Naar onze mening hoeven eindgebruikers zich geen zorgen te maken bij normaal gebruik – gebruikers kunnen veilig hun auto blijven laden. We zijn ervan overtuigd dat onze laders tot één van de veiligste laders in de markt behoren. Veiligheid en innovatie hebben bij Easee altijd voorop gestaan.  

     

   Voor de gebruikers van onze producten geldt dat de producten verder zullen worden bijgewerkt. De app, cloud-oplossing en de connectiviteit zullen blijven werken zoals gewoonlijk. 

  • Zijn er back-up mogelijkheden voor de connectiviteit met de laders? Open/close

   We willen graag benadrukken dat we ons volledig inspannen om ervoor te zorgen dat gebruikers, ongeacht de uitkomst van deze situatie, onze laders kunnen blijven gebruiken. Zo blijft de app met cloud-connectiviteit werkzaam. Bovendien zijn onze laders zo ingesteld dat ze, ongeacht de verbinding met de cloud, kunnen blijven laden via onze offline fall-back modus. 

    

   Als extra maatregel werken we in eerste instantie aan het beschikbaar stellen van de app via bluetooth, zonder cloud-connectiviteit, en later ook aan de beschikbaarheid via andere lokale bedieningen. 

  • Hoe kunnen jullie de veiligheid van Easee producten in de toekomst waarborgen? Open/close

   Wij controleren onze producten voortdurend en onze gebruikers kunnen laden zoals voorheen. Onze laders voldoen aan de veiligheidseisen die van toepassing zijn en we zullen er altijd naar streven om het veiligheidsniveau nog verder te verbeteren. Veiligheid en innovatie staan bij Easee al sinds het begin voorop.