Persondatapolitik

1 INTRODUKTION

Easee AS (organisationsnummer 920 292 046) (“Easee”) indsamler persondata i forbindelse med produktsalg og levering af ladetjenester, oprettelse af brugerprofiler i Easee App/cloud-løsningen/Easee Portal, leveringen af kundesupport og nyhedsbrev og i forbindelse med rekruttering. Easee er ansvarlige for håndteringen af dine persondata, hvilket betyder, at Easee bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af persondata. 

Denne persondatapolitik giver information om de persondata som Easee indsamler, håndterer og videregiver, om de formål, hvortil personoplysningerne håndteres, og om dine rettigheder i forbindelse hermed. Easee håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivningen om privatlivets fred. 

Easee forpligter sig at værne om dit privatliv. Hvis du har spørgsmål angående denne privatlivspolitik eller om Easees håndtering af dine persondata, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. 

Adresse: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes, Norge 

2 HÅNDTERING AF PERSONDATA, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Easee håndterer persondata om privatkunder, kontaktpersoner hos vores erhvervskunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, abonnenter på vores nyhedsbrev, brugere af Easees hjemmeside, der har accepteret cookies, brugere af applikationen og cloud-løsningen samt andre som kontakter Easee, f.eks. via kontaktformularen på Easees hjemmeside. Hvis du søger efter en ledig stilling hos Easee, håndterer vi dine personlige oplysninger som en del af bedømmelsen af din jobansøgning. 

Easee indsamler dine persondata på forskellige måder, for eksempel de oplysninger, du giver i forbindelse med et køb af vores produkter, når du registrerer en brugerprofil, fra vores hjemmeside, fra din brug af Easee App eller Easee Portal, fra korrespondance med dig via telefon/e-mail/kontaktformular på vores hjemmeside og i forbindelse med vores samarbejde med leverandører, erhvervskunder eller andre partnere, hvor vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig eller fra din arbejdsgiver eller kunde. Hvis du søger en ledig stilling på Easee, kan vi indsamle persondata fra den information og de referencer, du har angivet i din ansøgning. 

Bemærk, at du ikke er forpligtet til at udlevere personlige oplysninger til Easee. Uden at indsende dine personlige oplysninger vil du dog ikke være i stand til at få adgang til og bruge Easee-appen og Easee Cloud, og Easee vil ikke være i stand til at yde dig kundesupport eller svare på dine forespørgsler. 

Easee håndterer personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag: 

Nethandel, hvor navne, kontaktoplysninger, kreditkort og betalingsoplysninger osv. håndteres. Retsgrundlaget for sådan håndtering er artikel 6.1 b i Databeskyttelsesforordningen (GDPR), da håndteringen er nødvendig for at fuldføre en købsaftale indgået med dig, da du købte noget af os, herunder for at levere dit produkt og fakturere den aftalte købspris.  
 
Levering og administration af Easees app og cloud-løsning i din Easee cloud-konto, hvor navn, telefonnummer og e-mailadresser til private ejere og administratorer af en ladestation eller andre produkter og brugere med adgang til et produkt håndteres. Derudover adresse og teknisk information om et anlæg, produkter som findes installerede på anlægget, forbrugs- eller brugerhistorik, kunders købshistorik, serienummer, kundenummer, navn og ID på nøglebrikker, den omtrentlige plads for produktet og diagnostiske data bearbejdes også. Hvis et produkt er forbundet til et WiFi-netværk bearbejdes netværkets SSID og adgangskode. 

Formålet med håndteringen er at give brugere adgang til produkter og installationer, der kræver intern godkendelse, at håndtere installationer og ladestationer og andre produkter, at gøre det muligt for brugere at se produkthistorikken for en installation, at gøre det muligt for brugere at se egen ladehistorik, at kunne finde og håndtere brugeres adgang til et anlæg eller produkt og at gøre det muligt for brugere at logge ind i Easee App. Appen anvender samme login og database som Easees cloud-løsning og dine kontaktoplysninger knyttes til de anlæg og produkter du har adgang til. 

De personlige oplysninger, vi har brug for, når vi registrerer en brugerprofil, er nødvendig for at bekræfte din identitet og forhindre, at din brugerprofil misbruges eller kopieres. 

Retsgrundlaget for denne håndtering er art. 6.1 b i GDPR, når håndteringen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig om brug af Easees interface og cloud-løsning eller en aftale indgået med dig, da du købte vores produkt, samt art. 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesse i it- og datasikkerhed og i at yde god kundeservice, f.eks. ved at give dig mulighed for at opdatere dine personoplysninger i Easee App. 

Kundeservice, hvor personlige oplysninger såsom produktnummer, kundenavn, adresse, by og andre personlige oplysninger, der indgår i supportforespørgsler, håndteres. Ved at linke forskellige ikke-følsomme personoplysninger som ovenfor, kan Easee tilbyde skræddersyet kundesupport. Retsgrundlaget herfor er art. 6.1 b i GDPR, da håndteringen er nødvendig for at kunne udføre en aftale med dig. Denne håndtering af data sker i øvrigt med støtte i art. 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesse i at give dig den bedst mulige kundesupport. 

Svar på andre henvendelser, vi modtager, hvor vi håndterer navne, e-mailadresser og/eller telefonnumre og eventuelle personlige oplysninger, der indgår i henvendelsen eller i en klage. Retsgrundlaget for denne håndtering er art. 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesse i at besvare og håndtere forespørgsler eller klager. 

Administration af vores relationer til erhvervskunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, hvor navne og kontaktoplysninger på kontaktpersoner (f.eks. medarbejdere) til vores erhvervskunder, leverandører og andre samarbejdspartnere håndteres, foruden persondata inkluderet i aftaler, løbende erhvervskorrespondance , fakturaer, mødereferater osv. Retsgrundlaget for denne håndtering er art. 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesse i at styre vores relationer med virksomhedskunder, leverandører og andre partnere, herunder at kommunikere med vores kontakter. 

Afsendelse af nyhedsbrev, hvor navne og e-mailadresser håndteres for at sende vores nyhedsbreve til dig, forudsat at du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve. Hvis du har accepteret håndteringen af ​​dine oplysninger som ovenfor for modtagelse af nyhedsbreve, er retsgrundlaget for denne art. 6.1 a i GDPR (samtykke). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via Easee Cloud eller ved at kontakte os på adressen angivet ovenfor i denne tekst.  

Forbedring af Easees tjenester, hvor personlig information, som findes i tekniske analyser, logfiler og information om brugen af Easee App eller Easee Portal administreres til at generere statistik og analyser til at forbedre vores tjenester og forbedre brugeroplevelsen, samt sikre stabiliteten hos vores tjenester. Personlig eller teknisk information fra dine enheder, som anvendes til sådanne formål, indsamles og anonymiseres, så du ikke kan identificeres som individ baseret på den statistik eller analyser, der generes som grundlag for at forbedre vores tjenester. 

Bemærk, at nogle af vores produkter er udstyret med positionssensorer, som gør det muligt at identificere, hvor produktet er installeret. Selvom du ikke har givet os din adresse i brugerprofilen, vil vi være i stand til at identificere produktets position gennem dets mobilforbindelse. Denne information er til af sikkerhedsmæssige årsager og kommer aldrig til at blive brugt til andre formål end at udføre fejlsøgning og for at forbedre vores produkter. 

Retsgrundlaget for ovenstående håndtering er art. 6.1 f i GDPR, hvor vores legitime interesse er at optimere og sikre stabiliteten hos vores tjenester. 

For at forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse anvender Easee cookies og andre metoder til at indsamle information. Du finder mere information om cookies under hjemmesidens hjælpefunktion. 

Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi håndterer CV, bedømmelser, din ansøgning, certifikater, referencer (som du oplyser) og anden information du måtte give. Konsekvensen af ikke at levere sådanne informationer er, at vi muligvis ikke tager din ansøgning i betragtning eller tilbyder dig en stilling hos Easee. Personoplysningerne indsamles fra den ansøgende eller fra de angivne referencer. Retsgrundlaget for sådan håndtering er art. 6.1 b i GDPR, eftersom håndteringen er nødvendig for at indgå en aftale med dig, efter din anmodning. Ved at søge en stilling i vores virksomhed og indsende dokumentation til os, mener vi, at du efterspørger vores vurdering af den medfølgende dokumentation, for at kunne gennemføre samtaler og indkalde dine referencer med henblik på indgåelse af en ansættelseskontrakt. Hvis du har givet dit samtykke til at opbevare dine ansøgningsoplysninger efter en rekrutteringsproces i mere end et år til potentielle fremtidige ledige stillinger, er retsgrundlaget art. 6.1 a i GDPR (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i denne tekst. 

Overholdelse af lovkrav og juridiske forpligtelser, såsom overholdelse af lovpligtige forpligtelser i henhold til gældende regnskabslovgivning og afgifter fra offentlige myndigheder. I disse tilfælde er retsgrundlaget for håndteringen art. 6.1 c og GDPR. 

Sikre Easees eller tredjeparters rettigheder til at etablere, hævde eller forsvare retskrav, som vi anser for at have, eller som er rettet mod os fra kunder, leverandører, partnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheder. Retsgrundlaget for denne håndtering er art. 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesse i at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav for at beskytte vores rettigheder eller en tredjeparts rettigheder. 

3 OPBEVARINGSPERIODE 

Easee gemmer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med håndtering som ovenfor, og personoplysninger vil som hovedregel blive slettet inden for tre år efter aftalens ophør for anvendelse af Easees app og/eller cloud-løsning eller efter anmodning fra den enkelte bruger. 

E-mails fra kunder, der sendes til vores kundeservices’ e-mailadresse, gemmes i optil tre år fra den dato, hvor sagen blev løst. 

Hvis retsgrundlaget for behandlingen af ​​personoplysninger er samtykke, vil Easee indstille behandlingen af ​​personoplysninger, hvis samtykket trækkes tilbage. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Med hensyn til personoplysninger om jobsøgende opbevares personoplysningerne under rekrutteringsprocessen. Hvis ansøgeren ikke er ansat i Easee, slettes personoplysningerne senest seks måneder efter at jobbet er blevet besat, medmindre den jobsøgende har givet sit samtykke til yderligere opbevaringstid. 

Bemærk dog, at fortsat opbevaring af personoplysninger kan være nødvendig på grund af lovbestemte forpligtelser, som Easee er underlagt, f.eks. opbevaring på grund af regnskabsmæssige årsager eller på grund af Easees legitime interesser, f.eks. med det formål at fastslå, gøre gældende eller forsvare et retskrav. 

Anonymiserede data, altså data, der ikke kan knyttes til en fysisk person, kan også blive genstand for fortsat opbevaring. 

E

4 OFFENTLIGGØRELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Easee vil kun videregive personoplysninger til tredjemand i det omfang Easee har et juridisk grundlag herfor. 

Easee anvender databehandlere til at indsamle, opbevare eller på anden måde håndtere persondata på vores vegne, herunder i relation til vores hostingtjenester osv. Forholdet til sådanne udbydere er reguleret af en databehandleraftale, der blandt andet sikrer fortrolighed og informationssikkerhed vedrørende dine personlige data. 

Dine personoplysninger kan blive behandlet eller opbevaret uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde vil Easee sikre, at personoplysninger er dækket af passende garantier ved at indgå EU-standardkontraktklausuler for sådanne overførsler eller overførsler til lande godkendt af Europa-Kommissionen. Kontakt os, hvis du har brug for mere information. 

Easee kan videregive personoplysninger til myndigheder for at overholde lovkrav eller påbud fra myndigheder, f.eks. opfylde forpligtelser i henhold til gældende regnskabs- eller skattelovgivning. I sådanne tilfælde vil de relevante offentlige myndigheder være ansvarlige for håndteringen af ​​de afgivne personoplysninger. 

5 SIKKERHED

Easee værdsætter dine rettigheder for privatlivets fred og har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte brugerens privatliv, inklusive implementering af fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at forhindre tab af, ændring af, tyveri af og uautoriseret adgang til den information, som gemmes og på anden måde håndteres. 

E

6 EJERE OG ADMINISTRATORER AF PROFESIONELLE LADEANLÆG

Bemærk, at når du anvender et professionelt ladeanlæg, håndteres din historiske log og brugerdata relaterede til ladesessionen af ejeren eller administratoren af ladeanlægget. Brugeroplysningerne indeholder personlig information som navn, alias for Easee Key, e-mailadresse og telefonnummer. 

Sådanne data håndteres normalt til fakturering og til statistiske og tekniske formål, herunder for at sikre ladningsstabilitet og lignende. De relevante professionelle ladeanlæg er ansvarlige for håndteringen af sådanne persondata. Kontakt ladeanlæggene for mere information om håndteringen af dine persondata.  

O

7 LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER, TJENESTER OG SOCIALE MEDIEPLATFORME

Easees hjemmeside og app kan indeholde links til andre hjemmesider eller eksterne tjenester. Disse hjemmesider og tjenester har sine egne privatlivspolitikker, som beskriver, hvordan personlige oplysninger indsamles og håndteres. Hvis du afgiver dine personlige oplysninger til sådanne tredjepartshjemmesider, vil håndteringen af ​​oplysningerne være underlagt den pågældende hjemmesides privatlivspolitik. Easee er ikke ansvarlig for sådanne tredjepartshjemmesider eller deres håndtering af personlige data. Vi anbefaler, at du læser privatlivspolitikken og eventuelle vilkår for brug af sådanne hjemmesider, når du besøger og bruger hjemmesiden. Et eksempel på en sådan service kunne være Upvoty, som bruges til at indsamle feedback og ideer om vores produkter og tjenester. 

Hvis du “synes godt om”, tilmelder dig eller bliver medlem af Easees Facebook-side eller Easees profiler på andre sociale medieplatforme, vil disse oplysninger blive delt med den nuværende platform. Det samme gælder indhold, som du poster, og opslag, som du kan lide på sådanne sociale medieplatforme. Easee og den pågældende platform er ansvarlige for de personlige oplysninger, som den indsamler og behandler fra sådanne sociale medieplatforme. Easee bruger oplysninger, der er lagt på Easees profiler på sociale medieplatforme til at forstå feedback og reaktioner på Easees produkter og tjenester, men downloader, gemmer eller kompilerer ikke sådanne data. Easee bruger Facebook Pixel og Google Analytics til markedsføringsformål. Mere information om, hvordan sociale medieplatforme håndterer persondata, kan findes på hver enkelt platforms privatlivspolitik. 

E

8 DINE RETTIGHEDER

Som registreret bruger har du ret til at få adgang til de persondata om dig, som vi håndterer, bede Easee om at opdatere eller rette dine persondata og/eller tilbagekalde samtykke til håndtering. I nogle tilfælde har du også ret til at anmode om, at dine persondata slettes, anmode om begrænsning af håndteringen eller gøre indsigelse mod håndteringen og/eller anmode om dataportabilitet. Du kan kontakte Easee for at udøve dine rettigheder ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor. 

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at Easees håndtering af dine personoplysninger overtræder relevante privatlivslovgivning. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet.  

S

9 INGEN AUTOMATISK BESLUTNINGSTAGELSE

Vi har ikke til hensigt at bruge personoplysninger som indsamles fra dig til automatiserede beslutningsprocesser (inklusive profilering). 

V

10 ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Easees privatlivspolitik er placeret længst nede på Easees hjemmeside eller når du registrerer dig i Easee Cloud. Hvis Easee foretager ændringer i håndteringen af personoplysninger vil denne tekst blive opdateret og ændringen meddeles på hjemmesiden eller ved at bruge dine kontaktoplysninger. 

Ved ændringer i håndteringen af personoplysninger, som kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, for en sådan håndtering påbegyndes. 

E

11 GOOGLE TAG MANAGER

Denne hjemmeside bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Den pågældende tjeneste gør det muligt at håndtere website-tags via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun tags. Det betyder, at der ikke bruges cookies, og kun brugerens IP-adresse overføres til Google for at etablere en forbindelse. Google Tag Manager udløser andre tags, som igen kan indsamle data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Hvis en deaktivering udføres på domæne- eller cookieniveau, forbliver den for alle sporingskoder, så længe de er implementeret med Google Tag Manager. 

Vi bruger Google Tag Manager på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6.1 f i GDPR. Vores legitime interesse her er at muliggøre teknisk integration af andre webstedsværktøjer. Fordi IP-adressen overføres til Google i USA, er der behov for yderligere beskyttelsesmekanismer for at sikre niveauet af databeskyttelse i overensstemmelse med GDPR. For at garantere dette har vi aftalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46.2c og GDPR. Disse klausuler forpligter modtageren af ​​dataene i USA til at håndtere dataene i overensstemmelse med det gældende beskyttelsesniveau i Europa. I tilfælde hvor dette ikke kan garanteres selv gennem denne kontraktforlængelse, vil vi forsøge at opnå yderligere bindende forsikring fra modtageren i USA. 

D

12 GOOGLE ANALYTICS

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en internetanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies” og websignaler. 

Google vil bruge disse oplysninger på vegne af operatøren af ​​denne hjemmeside, til at evaluere din brug af hjemmesiden og til at oprette rapporter om aktiviteten på hjemmesiden. Google vil også bruge disse oplysninger til at give webstedsoperatøren yderligere tjenester relateret til brugen af ​​webstedet og internettet. Den IP-adresse, der sendes fra din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google. Håndteringen sker iht. art. 6. 1 a i GDPR, vedrørende det juridiske grundlag for dit samtykke. 

Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at din IP-adresse kun vil blive behandlet af Google i forkortet form. 

Vi har indgået en databehandleraftale med tjenesteudbyderen, hvor vi forpligter denne til at beskytte vores kunders oplysninger og ikke videregive dem til tredje part. 

Da en overførsel af personoplysninger til USA finder sted, kræves der yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre databeskyttelsesniveauet i overensstemmelse med GDPR. For at garantere dette har vi indgået standard kontraktklausuler med leverandøren iht. art. 46.2c og GDPR. Disse forpligter modtageren af ​​dataene i USA til at håndtere dataene i overensstemmelse med det gældende beskyttelsesniveau i Europa. I tilfælde hvor dette ikke kan garanteres selv gennem denne kontraktforlængelse, forsøger vi at få yderligere bindende forsikring fra modtageren i USA. 

Google Analytics Servicevilkår og databeskyttelsesoplysninger kan tilgås via følgende links: 
http://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet. Data på bruger- og hændelsesniveau relateret til cookies, bruger-id’et (f.eks. bruger-id) og annoncerings-id’et (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annoncerings-id, IDFA) slettes inden for 14 måneder efter indsamling. 

Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at ændre dine browserindstillinger. Bemærk dog, at hvis du gør det, vil du muligvis ikke være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside uden begrænsninger. Du kan også forhindre Google i at indsamle data genereret af cookies og analysere din aktivitet på hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og behandle disse data ved at downloade og installere det hjemmeside-plugin, der er tilgængeligt på https://tools.google.com /dlpage/gaoptout. 

13 GOOGLE ADS REMARKETING

Vores hjemmeside bruger Google Ads Remarketing. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Forudsat at du giver os dit samtykke, gør dette værktøj det muligt for annoncegrupper, der er oprettet med Google Ads Remarketing, at oprette forbindelse til funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick-enheder. Retsgrundlaget herfor er dit samtykke iht. art. 6.1a og GDPR. Det betyder, at interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, der er skræddersyet til dig afhængigt af din tidligere brug og browseradfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også kan vises på en anden af ​​dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc). 

Hvis du giver dit samtykke, vil Google linke din web- og applæselog til din Google-konto til dette formål. På denne måde kan samme personlige reklamebeskeder vises på alle de slutpunkter, som du logger ind på med din Google-konto. 

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics autentificerede bruger-id’er, der midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data for at definere og oprette annoncemarkedsføringsmålgrupper på flere enheder. 

Du kan permanent fravælge remarketing på tværs af flere enheder ved at deaktivere tilpasning på din Google-konto. Følg dette link: https://adssettings.google.com/

På grund af overførslen af ​​personoplysninger til USA er der behov for yderligere beskyttelsesmekanismer for at sikre databeskyttelsesniveauet i GDPR. For at sikre dette har vi aftalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46.2 c og GDPR. Disse forpligter modtageren af ​​dataene i USA til at håndtere dataene i overensstemmelse med det gældende niveau for databeskyttelse i Europa. I de tilfælde, hvor dette ikke kan sikres selv gennem denne kontraktforlængelse, forsøger vi at få yderligere bindende forsikring fra modtageren i USA. 

For mere information og privatlivspraksis, se Googles privatlivspolitik på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

14 HVORDAN GOOGLE BRUGER DATA FRA HJEMMESIDEN

Mange websteder og apps bruger Google-tjenester til at forbedre deres indhold. Når vi integrerer tjenester fra Google, deler webstedet oplysninger med Google.

Du kan læse mere om dette her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

15 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Vi bruger “Facebook Custom Audiences” på vores hjemmeside, et remarketingværktøj fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (herefter benævnt “Facebook”). 

Facebook Custom Audiences giver os mulighed for at vise interessebaserede annoncer, såkaldte “Facebook Ads”, til besøgende på vores hjemmeside, når de besøger det sociale netværk Facebook, eller når de besøger andre hjemmesider, der også bruger Facebook Custom Audiences. En pixel (Facebook-pixel) fra leverandøren af ​​samme navn, Facebook (se ovenfor), bruges til dette formål. 

Facebook Pixel gør det muligt for Facebook at vise vores annoncer på Facebook, såkaldte “Facebook-annoncer”, kun til de Facebook-brugere, der har besøgt vores side, især dem, der har vist interesse for vores online-tilbud. I dette tilfælde gør Facebook-pixlen det også muligt at tjekke, om en bruger er blevet omdirigeret til vores side efter at have klikket på vores Facebook-annoncer. Facebook Pixel bruger blandt andet cookies, altså små tekstfiler, der gemmes lokalt i din browsers cache på din enhed. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto, vil dit besøg på vores online-tilbud blive registreret på din brugerkonto. De oplysninger, der indsamles om dig, er anonyme for os, så de giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Disse data kan dog linkes af Facebook til din konto hos dem. Hvis du har en Facebook-konto og er registreret, kan Facebook tildele din brugerkonto til det pågældende besøg. 

Ved at bruge “Facebook Custom Audiences” i forbindelse med Facebook Pixel, etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre brug af de data, som Facebook indsamler gennem brugen af ​​Facebook Custom Audiences. Så vidt vi ved, modtager Facebook information om, at du har besøgt den relevante del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du har en Facebook-konto og er registreret, kan Facebook tildele brugerkontoen til besøget. Selvom du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at Facebook finder ud af og gemmer din IP-adresse og eventuelle andre identifikationsfunktioner. 

Vi bruger Facebook Custom Audiences til markedsførings- og optimeringsformål, især til at placere relevante og interessante annoncer for dig og dermed forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for Facebook Custom Audiences og Facebook Pixel er artikel 6 (1) (a) i GDPR (samtykke). 

Vi har indgået en ordrehåndteringsaftale med vores serviceudbyder Facebook, hvor vi forpligter dem til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjepart. 

Da persondata overføres til USA, kræves der yderligere beskyttelsesmekanismer for at sikre databeskyttelsesniveauet i overensstemmelse med GDPR. For at sikre dette har vi aftalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46.2 c og GDPR. Disse forpligter modtageren af ​​dataene i USA til at håndtere dataene i overensstemmelse med det gældende beskyttelsesniveau i Europa. I tilfælde hvor dette ikke kan sikres selv gennem denne kontraktforlængelse, vil vi forsøge at opnå yderligere bindende forsikring fra modtageren i USA. 

Mer information från Facebook om dataskydd finns på följande Facebook-webbplats: /www.facebook.com/about/privacy

Der findes mere information fra Facebook om databeskyttelse på følgende Facebook-hjemmeside: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Information om Facebook-pixel findes på følgende Facebook-hjemmeside: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

Det er muligt at inaktivere Facebook Custom Audiences via Pixel for indloggede brugere: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Du kan derudover inaktivere cookies, som anvendes til rækkeviddemåling og til reklameformål på følgende hjemmesider: 

http://optout.networkadvertising.org/  

http://www.aboutads.info/choices  

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

Vi vil gøre dig opmærksom på, at denne indstilling også bliver slettet, hvis du sletter dine cookies. 

***

Senest opdateret: 07-06-2022