Caretaker, Operational and Commercial Excellence – Operations Hanne Vik Voster

Min rolle i Easee

I min rolle er mine viktigste ansvarsområder å sørge for at vi tiltrekker oss de beste matchene med våre nye ledige stillinger og aktuelle kandidater. Innenfor Employment-domenet ligger både employer branding, rekruttering og onboarding av nye ansatte.

Bakgrunn
Jeg har en master i samfunnssikkerhet, med fordypning i krisehåndtering (UiS) og en bachelor i sosialt arbeid (UiA og Buenos Aires). Hele min karriere har jeg jobbet som veileder, de siste årene mest med karriereveiledning og rekruttering. Jeg har en faglig interesse for onboarding og en personlig interesse for mennesker, personlighetstyper og nettverksbygging.

I Easee får jeg kombinert den faglige og personlige kompetansen min, og nettopp denne unike muligheten gleder jeg meg til å tilby andre, gjennom rekruttering av nye kollegaer🎈 

My colleagues Easeetonians

Short about Easee AS

Easee was created in January 2018 by three entrepreneurs with a powerful vision of shaping the power grid of the future while becoming a pioneer for what a modern corporate culture should be. We started by creating the world’s smartest charging robot for electric cars and are now working to offer our customers an entire ecosystem that will give them a seamless experience from A to Z.