Algoritmeutvikler/Matematiker – Software Engineering Jonas Enger Melsnes

Min rolle i Easee

Som en del av Embedded-teamet jobber jeg med å utvikle algoritmer til laderen. I tillegg bistår jeg med forefallende matematisk hjelp når det måtte behøves.


Bakgrunn:

Jeg kom til Easee rett fra studier ved Universitetet i Oslo. Her tok jeg en bachelorgrad i Matematikk og en mastergrad i matematisk finans. I løpet av denne tiden var jeg et semester på utveksling i Sør-Afrika, og senere et år i Australia på en form for egenorganisert fjernstudering.

Jeg var tidlig interessert i matematikk og syntes det var gøy. Jeg skjønte etterhvert at fysikk og teknologi er det jeg helst vil bruke mattekunnskapene mine på. I Easee er jeg så heldig å få gjøre det hver dag, og i tillegg innen fremtidsrettet grønn teknologi!

My colleagues Easeetonians

Short about Easee AS

Easee was created in January 2018 by three entrepreneurs with a powerful vision of shaping the power grid of the future while becoming a pioneer for what a modern corporate culture should be. We started by creating the world’s smartest charging robot for electric cars and are now working to offer our customers an entire ecosystem that will give them a seamless experience from A to Z.