Business System Manager – A-Team Øystein Solberg

Min rolle i Easee

Min rolle i Easse er å sørge for at vi har stålkontroll på systemene våre og at de fungerer optimalt. Dette inkluderer å ha kontroll på flyten av data og at systemene er koblet sammen på en slik måte at vi unngår duplisering av input og dermed sikrer kvaliteten og effektivitet. Jeg må også passe på at vi bruker systemene smartest mulig slik at det blir en så enkel hverdag som mulig for våre ansatte og partnere. 

Bakgrunn

Jeg har en Bachelorgrad i Computer Science fra Høyskolen i Stavanger. Tidlig i karrieren jobbet jeg med utvikling av industri-computere og  automatlagersystemet AutoStore. Jeg flyttet så til Stavanger og begynte innen olje og gass der jeg først reiste offshore og verden rundt på service oppdrag, før jeg senere hadde ansvar for endringskontroll på produkt, innføring av produkt-konfigurator og fungerte som et bindeledd mellom utvikling og produksjon. 

My colleagues Easeetonians

Short about Easee AS

Easee was created in January 2018 by three entrepreneurs with a powerful vision of shaping the power grid of the future while becoming a pioneer for what a modern corporate culture should be. We started by creating the world’s smartest charging robot for electric cars and are now working to offer our customers an entire ecosystem that will give them a seamless experience from A to Z.